Protocolvergadering rond gemeenteraadsverkiezingen

Aalst - De stad deed een oproep aan alle verantwoordelijken van alle politieke partijen die in Aalst een lijst indienen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012, om zich kenbaar te maken.

Zij die zich kenbaar gemaakt hebben zullen, in het kader van deze verkiezingen, een uitnodiging ontvangen voor een protocolvergadering, die plaats vindt op dinsdag 21 augustus.

Op de agenda staan volgende onderwerpen:
- Politieverordening
- Aanplakplaatsen voor verkiezingsaffiches
- Doorlaatbewijzen van ziekenvervoer
- Informatie over de aanvraag van kiezerslijsten
- Informatie over volmachten
- Informatie over het indienen van de kieslijsten

Op deze vergadering zullen onder meer een aantal afspraken gemaakt worden rond het voeren van campagne.

De verkiezingslijsten die moeten officieel ingediend worden op 15 en 16 september op het Vredegerecht te Aalst. 

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio