Maggie De Block licht zorgplan toe in Ons Tehuis Brabant

Maggie De Block licht zorgplan toe in Ons Tehuis Brabant

Foto: Open VLD

Kampenhout - Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block (Open VLD) brachten gisteren een bezoek aan Ons Tehuis Brabant in Kampenhout. OTB is een woonvoorziening en dagcentrum voor mensen met een matige en ernstige mentale beperking. Maggie en Gwenny werden er rondgeleid in de woonvoorziening en de ateliers van het dagcentrum. Ons Tehuis Brabant is één van de vele Vlaamse voorzieningen die al jaren met wachtlijsten worstelen. Maggie De Block stelde dan ook het zorgplan van Open VLD voor aan de medewerkers van het dagcentrum.
Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio