Natuurpunt koopt fauna en flora

Lint - Natuurpunt is erin geslaagd om een van de laatste open ruimtes die Lint telt aan te kopen. Het gebied van 2 hectare omvat een bos en is cruciaal voor heel wat inheemse flora en fauna.

Op het grensgebied tussen Lint en Hove ligt nog een zeldzaam stuk open ruimte, niet bestemd voor landbouw of andere menselijke activiteiten. Natuurvereniging Natuurpunt wenste dat zo te houden en heeft het stuk grond nu kunnen aankopen.

“Het gebied bevindt zich in de Beekhoek, tussen de Beekhoekstraat en industriegebied Ganzenbol”, vertelt Bert Andries, voorzitter van Natuurpunt Land van Reyen. “Het vormt een belangrijke corridor voor dieren in het steeds meer verstedelijkte gebied ten zuiden van Antwerpen. De aankoop kadert in ons ambitieus gemeentegrensoverschrijdende project De Grote Boshoek.”

Het aangekochte terrein is ongeveer 2 hectare groot en omvat een groot bos met wilgenbroek, een groengebied dat voorlopig gebruikt wordt voor maïsteelt en het oevergebied van de Boutersembeek. De meest opvallende bewoners van het bos zijn vijf reeën, die regelmatig in het struikgewas opduiken.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio