Eén lokaal welzijnsonthaal

Eén lokaal welzijnsonthaal

Lokaal Welzijnsonthaal Foto: Lokaal Welzijnsonthaal

Turnhout - OCMW Turnhout en CAW De Kempen hebben een wederzijds samenwerkingsakkoord gesloten, dat de welzijnsdienstverlening in Turnhout op termijn ingrijpend verandert. Het onthaal zal volledig gemeenschappelijk georganiseerd worden, en mogelijk verhuizen beide partners in de toekomst ook naar één gezamenlijke locatie.

Versnippering in welzijn

Welzijn in Vlaanderen is een versnipperd landschap. Naast de OCMW’s, die op lokaal niveau als openbaar bestuur de opdracht hebben om welzijn te garanderen, zijn er ook de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW). De CAW’s hebben als vzw een soortgelijke opdracht, maar vanuit hun eigen achtergrond. Tal van andere welzijnspartners met hun eigen karakteristieken en specialiteiten vullen de lappendeken aan.

Op heel wat plekken in Vlaanderen groeien initiatieven die tegen die versnippering in gaan, in de vorm van een Sociaal Huis, dat de welzijnsdienstverlening lokaal moet bundelen. Vaak is een Sociaal Huis echter een andere vlag voor dezelfde lading. Samenwerking tussen lokale partners gaat zelden verder dan een sporadische zitdag van de één in de gebouwen van de ander.

Lokaal welzijnsonthaal

CAW De Kempen en OCMW Turnhout voeren al een hele tijd inhoudelijke besprekingen over de herstructurering van het welzijnslandschap (met betrekking tot onthaal) in Turnhout. Die besprekingen hebben nu tot een doorbraak geleid, die een eind maakt aan de lokale versnippering op vlak van welzijn.

Het CAW is voor het OCMW al langer een erg belangrijke partner en vice versa. Beide organisaties werken op dit moment al samen rond onder meer schuldhulpverlening, opvang en woonbegeleiding. In september werd een werkgroep opgericht die de verdere samenwerking moest verbreden en verdiepen. Het resultaat van die werkgroep is een gezamenlijk dienstverleningsconcept, dat nu door beide partners wordt onderschreven: één lokaal welzijnsonthaal.

OCMW en CAW willen ‘onthaal’ uitbouwen als een gemeenschappelijk kwaliteitsvolle methodiek met één uitgangspunt: de burger die een vraag heeft rond welzijn. De kern van dat onthaalconcept is een sterke eerstelijns-hulpverlening vanuit een brede, integrale benadering. Dat betekent een betere hulpverlening voor de cliënt, maar ook minder doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Kwaliteit boven organisatie

Centraal daarbij staat een sterk maatschappelijk werk, onafhankelijk of het nu binnen CAW de Kempen of OCMW Turnhout wordt uitgevoerd. Maatschappelijk werk in Turnhout heeft een voor iedereen herkenbaar kwaliteitslabel, betrouwbaar, deskundig, hulpvaardig. Maatschappelijk werkers maken dit waar in elk contact met de burger, onafhankelijk van de organisatie van oorsprong. Het verhelderen van de vraag onafhankelijk van vervolgaanbod is een absolute voorwaarde voor een goede hulpverlening. Op die manier heeft de burger de garantie een kwaliteitsvol en het meeste gepaste hulpverleningsaanbod te krijgen en niet het aanbod dat toevallig beschikbaar is in de eigen organisatie.

Bovendien bevat het nieuwe onthaalconcept voor CAW De Kempen en OCMW Turnhout een engagement om in functie van de noden van de burger een kerntakendebat aan te gaan, waarbij eventueel opdrachten en diensten herschikt kunnen worden. Beide organisaties hebben sterktes en zijn ervan overtuigd dat ze complementair zijn op een continuüm van hulpverlening. De burger is daarmee uiteraard veel beter geholpen, en in tijden van budgettaire schaarste kunnen beide organisaties met de samenwerking ook heel wat kosten besparen.

Concreet

Wat betekent de samenwerking concreet? Onthaal als concept functioneert onafhankelijk van locaties – maar die locaties zijn uiteraard wel een hefboom in bekendheid en bereikbaarheid; ze worden gebruikt om burgers zo goed mogelijk te vinden. Beide organisaties stellen voorop dat een minimaal engagement een wederzijdse aanwezigheid is van elkaars personeel en elkaars dienstverlening op de huidige, verschillende locaties. OCMW Turnhout engageert zich om in 2012 al een deel van het eigen personeel en de eigen producten beschikbaar te maken op de locatie van het CAW, en vice versa.

Beide organisaties onderzoeken bovendien de mogelijkheid om een gemeenschappelijk en onafhankelijk onthaal op één nieuwe gemeenschappelijke locatie op te richten, waar de ambulante diensten van CAW en OCMW samen gehuisvest worden. Op die locatie zouden alle partners – niet alleen CAW en OCMW, maar ook mogelijk andere welzijnspartners – een eigen plaats kunnen krijgen. Elk vanuit hun eigenheid in dienst en hulpverlening, kunnen de organisaties dan samen een optimaal onthaal organiseren.

Deze plannen ontwikkelen een samenwerking die verder gaat dan eender welk praktijkvoorbeeld in Vlaanderen op dit moment. Turnhout kan dus op welzijnsvlak een ware pioniersrol uitbouwen. Met dit samenwerkingsakkoord zijn de eerste stenen alvast gelegd.

Bekijk hier de website

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio