VOEM-emancipatieprijs 2012 gaat naar Welzijn Stad Turnhout

Turnhout - Zaterdag 29 september 2012 reikte VOEM vzw (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims) haar emancipatieprijs uit. Naast ex-minister van inburgering Marino Keulen viel ook Welzijn van Stad Turnhout in de prijzen.

VOEM bekroont personen en organisaties die zich verdienstelijk maken door Vlamingen van Belgische en niet-Belgische afkomst dichter bij mekaar te brengen en hen te helpen om in solidariteit voor mekaar op te komen. Dit jaar was Stad Turnhout een van de laureaten.

 

Stad Turnhout zet in op diversiteit met een schepen bevoegd voor het diversiteitsbeleid en een consulent Diversiteit die dag in dag uit met diversiteit - in de breedste zin van het woord - bezig is binnen de stad en binnen de stadsdiensten. Bovendien worden vanuit Welzijn een aantal interessante projecten rond diversiteit uitgevoerd of geregisseerd om gelijke kansen te creëren binnen het onderwijs, de gezondheidszorg, de vrijetijdssector, werk, huisvesting … Ook is er een Meldpunt Discriminatie en neemt Welzijn de organisatie van het Offerfeest op zich samen met andere stadsdiensten.

 

Sinds de oprichting in 1996 bouwde VOEM vzw een werking uit in elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar leden zijn geen individuen, maar verenigingen (lokale afdelingen). De organisatie wil werken aan een respectvolle, diverse maatschappij en probeert de dialoog tussen moslims en niet-moslims te bevorderen.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio