College van burgemeester en schepenen legt interne werkverdeling vast

College van burgemeester en schepenen legt interne werkverdeling vast

College van burgemeester en schepenen legt interne werkverdeling vast Foto: WP

Oosterzele - In zitting van 5 januari 2016 legde het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheidsverdeling vast. De bevoegdheidsverdeling wijzigt n.a.v. een wissel in de gemeenteraad en het college: Wilfried Verspeeten ging per 1 januari met pensioen als schepen; hij zal wel nog in de gemeenteraad blijven zetelen. Jean Marie De Groote – vroeger voorzitter van de gemeenteraad – zal hem vervangen in het college van burgemeester en schepenen. Hilde De Sutter neemt de fakkel als gemeenteraadsvoorzitter over.

Bevoegdheden:

Burgemeester Johan Van Durme: Algemeen Beleid, Politie, Burgerlijke Stand & Bevolking, Personeel

Eerste schepen Christ Meuleman: Openbare werken, Energiebeleid & Nutsvoorzieningen, Mobiliteit & Verkeer, Openbaar groen en Kerkhoven

Tweede schepen Marleen Verdonck: Onderwijs, Cultuur, Senioren, Gezins- & Kinderopvangbeleid

Derde schepen Jean Marie De Groote: Sport, Feestelijkheden, Toerisme, Lokale economie & markten en Bestuurlijke organisatie Gemeente en OCMW

Vierde schepen Hanna Courtijn: Jeugdzaken, Communicatie, ICT, Ontwikkelingssamenwerking

Vijfde schepen Jan Martens: Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid, Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale Veiligheid

Toegevoegde schepen/ OCMW voorzitter Els De Turck: OCMW, Ruimtelijke ordening, Woonbeleid, Onroerend erfgoed, Vergunningenbeleid, Land- en tuinbouw

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio