Trage Wegen werkgroep Oosterzele is ongerust over de mogelijke sluiting van zes overwegen in de gemeente

Foto: Trage Wegen werkgroep Oosterzele

Oosterzele - De gemeente Oosterzele is al jaren bezig met het plannen/realiseren van een lange afstandsfietspad langs de spoorlijn Zottegem-Gent. Momenteel is er overleg bezig met Infrabel, die aandringt om, in ruil voor de gevraagde afstand van grond, liefst zes spoorwegovergangen in Oosterzele te sluiten. Dit is opgenomen in een zogenaamd "streefbeeld", opgesteld door Infrabel, waarin de toekomstvisie staat voor alle overwegen in Oosterzele.

Ivan Muller van Trage Wegen werkgroep Oosterzele: "Infrabel is reeds enkele jaren bezig met het afschaffen van overwegen in gans Vlaanderen. Hun beleid kan als volgt samengevat worden: de ideale overweg is er een die niet bestaat. Bedoeling is de veiligheid en stiptheid te verbeteren. Daar kan niemand iets tegen hebben, ook wij niet. Maar bij het volledig afschaffen van een overweg komt de trage mobiliteit, zijnde die van voetgangers en fietsers, ernstig in de verdrukking.

De Trage Wegen-werkgroep Oosterzele wil daarom pleiten voor het zoeken naar alternatieven. Er bestaan mogelijkheden om overwegen te sluiten voor gemotoriseerd verkeer maar toch beschikbaar te houden voor de trage weggebruikers. In bvb. Duitsland wordt dit al vaak met succes toegepast.

Verder blijkt uit een aantal studies (o.a. van Infrabel zelf) dat de sluiting van deze “kleinere” overwegen geen impact heeft op de ongevallencijfers op overwegen. Het openhouden ervan voor de trage weggebruikers evenmin.

Zoals de plannen nu voorliggen zullen een aantal kleine wegen tussen bvb. Moortsele en Oosterzele doorgeknipt worden. Ook in Balegem worden een aantal waardevolle verbindingen opgegeven. De kleine wegen en paden bestaan reeds honderden jaren. Bij de aanleg van de spoorwegen hield men er rekening mee, nu wil men ze afschaffen onder het mom van, ja van drogredenen? De voetganger en fietser worden er het slachtoffer van.

Uit vorige operaties zoals bvb. in Erpe-Mere blijkt dat Infrabel een weinig democratische partner is. De inspraak en het overleg, het bestuderen van alternatieven kan/mag een gemeentebestuur niet aan hen overlaten! Want uiteindelijk heeft het gemeentebestuur het laatste woord in deze materie. Het is aan de gemeente om de inwoners te informeren (niet alleen maar de verkeerscommissie) en naar de beste oplossingen te zoeken. De sluiting van een overweg hoeft niet radicaal te zijn. Men kan het autoverkeer terugdringen en toch voetgangers en fietsers ongemoeid laten. De Trage Wegen-werkgroep Oosterzele is zoals steeds bereid om mee te werken in het zoeken naar werkbare alternatieven.

Wat is nu de stand van zaken ? Dit voorstel/streefbeeld is voorgesteld in de verkeerscommissie en in de laatste gemeenteraad van vorige week, maar verder zijn de inwoners tot nu toe niet geïnformeerd, zelfs niet de omwonenden. We kunnen dus niet echt spreken van openheid en duidelijkheid in dit dossier, maar wel van snelheid: het gemeentebestuur verwacht reeds tegen de volgende gemeenteraad het advies van alle politieke fracties, om op basis hiervan dadelijk een akkoord te geven voor het "Streefbeeld". Hoe de fracties gaan reageren is ons onduidelijk, maar de enige actie die we zien is dat Groen! een infovergadering organiseert in Moortsele, op dinsdag 12 april in het Erfgoedhuis."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio