“Waarom onze burgemeesters al dan niet in de wortel van Homans bijten”

Burgemeestersdebat omtrent gemeentefusies

Op uitnodiging van de Leedse Persclub komen drie burgemeesters op zondag 10 december naar GC De Volkskring in Lede om er tijdens Lee Matinée te debatteren over de pro’s en contra’s van gemeentefusies.

WesleyPoelman

Ziet Aalst enig heil in een verdere uitbreiding? Koestert Wichelen een stille voorkeur inzake fusiepartners en wat zien Lede en Erpe-Mere al dan niet in een eventueel huwelijk? Welke burgemeester bijt in de wortel van Vlaams minister van Openbaar Bestuur Liesbeth Homans, die bij fusie een schuldovername van 500 euro per inwoner aanbood?

Over de vragen aangaande het financieel en maatschappelijk nut en draagvlak van gemeentefusies en uiteraard over andere mogelijke samenwerkingsverbanden nodigt de Leedse Persclub drie regio-burgemeesters uit om op de praatstoel plaats te nemen: Christophe D’Haese (Aalst), Kenneth Taylor (Wichelen) en Roland Uyttendaele (Lede). Een gesprek met burgemeester Hugo De Waele van Erpe- Mere – op dat ogenblik in het buitenland – is voordien opgenomen en wordt filmisch weergegeven.

Interviewers van dienst zoals steeds zijn journalisten Rudi De Koker (Het Nieuwsblad) en Johan De Ryck (VRT radio)

Praktisch: GC De Volkskring, zondag 10 december. Aanvang 11 uur. Deuren 10u30. Einde rond 12u30.

Muzikale omlijsting: Rudy Van den Nest and friends. Toegang 5 euro. De opbrengst is bestemd voor het Vincentius genootschap.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus