“Voor de schone ziel van ’t kind”

Nacht van de Geschiedenis in Wetteren

Nacht van de Geschiedenis in Wetteren

Foto: Davidsfonds

Wetteren - Op dinsdag 20 maart organiseren Davidsfonds Wetteren en Overbeke-Kwatrecht de Nacht van de Geschiedenis. Deze zestiende editie heeft als titel "Ontstaan van het katholiek onderwijs in Wetteren".

In de Belgische grondwet van 1830 werd de vrijheid van onderwijs ingeschreven. De gemeente Wetteren trok stilaan onderwijzers aan. Maar omdat er niet voldoende geld was om een degelijk onderwijs op structurele wijze uit te bouwen, zoals de Belgische staat dat wilde, bleef het privé initiatief een zeer belangrijke rol spelen. Rijke industriëlen en families kwamen daarbij in contact met katholieke congregaties, die zich hoe langer hoe meer richtten op liefdadigheid in de ruimste zin van het woord. Daarbij behoorde ook onderwijs inrichten en geven.

Dit leidde tot heel wat beroering tussen liberalen en katholieken, wat uitmondde in een heuse schoolstrijd tegen het einde van de 19de eeuw. Hierin liggen echter ook de wortels van de scholen in Wetteren, die deel uitmaken van het katholieke net: Sint-Gertrudis, Sint-Franciscus, Sint-Jozef, Sint Barbara, Sint-Lodewijk en Mariagaard.

Opnieuw neemt het Davidsfonds je mee door een stukje boeiende, lokale geschiedenis en erfgoed. De avond is georganiseerd in samenwerking met de Heemkundige Kring Jan Broeckaert en het Archief Wetteren.

De Nacht van de Geschiedenis gaat door op dinsdag 20 maart om 20 uur in cc Nova. De inkom bedraagt 8 euro voor leden en 10 euro voor niet leden. Geen reservaties.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio