Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil dat gemeentebestuur Sint Agathawegel openstelt

© Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Op zaterdag 5 mei doet Werkgroep Trage Wegen Oosterzele mee aan “Doorgang voor iedereen!”. De Werkgroep vraagt daarbij aan het gemeentebestuur van Oosterzele om de Sint-Agathawegel open te stellen. Soortgelijke acties vinden plaats over heel Vlaanderen om te ijveren voor de opening van trage wegen bij lokale besturen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage Weg, een actieweekend van Trage Wegen vzw dat zal plaatsvinden op 20 en 21 oktober.

WesleyPoelman

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig onderhouden of zijn ze niet toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor duurzame verplaatsing grotendeels onbenut. De weg die Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil openen, de Sint-Agathawegel (170/133 op het plannetje), is een perfect voorbeeld hiervan.

Ivan Muller (Trage Wegen Oosterzele): "Het is een zeer oude verbinding tussen Moortsele en Lemberge. Hij staat reeds vermeld op de oude kaarten. Tevens is hij een onderdeel van een mooie wandellus rond de dorpskern. Vanuit de Vijverstraat, langs de Lusbekestraat, de Sint-Agathawegel, Gentweg/Gravelos, Kloosterstraat, Watermolenstraat en via het pad langs de Molenbeek kom je terug in de dorpskern terecht. De gemeente krijgt een half jaar de tijd om de weg te openen. Tegen het weekend van 20 en 21 oktober wil de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele, sámen met de gemeente en alle inwoners deze weg feestelijk inwandelen."

De actie in Oosterzele start op zaterdag 5 mei om 14 uur op het Sint-Antoniusplein in Moortsele, om dan via trage wegen naar de Sint-Agathawegel te gaan. De actie zal visueel kunnen gevolgd worden op een digitale overzichtskaart die beschikbaar zal zijn op www.doorgangvooriedereen.be.

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio