Ook in het landelijke Oosterzele wordt fijn stof gemeten

© DD

© DD

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Groen Oosterzele heeft een fijn stof meetproject opgestart om de inwoners te informeren. Hierbij wordt dezelfde apparatuur gebruikt als bij de Milieudienst van de stad Gent. Sinds augustus worden op regelmatige basis diverse metingen verricht door Groen-kandidaat Dominiek Declercq en de resultaten daarvan kunnen geconsulteerd en gevolgd worden.

WesleyPoelman

Dominiek Declercq: "Helaas moeten wij vaststellen dat de luchtkwaliteit ook in Oosterzele niet steeds goed scoort (uitlopers Kanaalzone, dicht wegennet, E40, N42…). In de ochtend- en avondspits zijn de fijnstofmetingen geregeld hoog en dan begeven kinderen zich naar school en volwassenen naar het werk, al dan niet te voet of per fiets.

Er zijn 18 keer meer overlijdens door fijn stof dan verkeersslachtoffers in België. Voor Oosterzele betekent dit 12 tot 14 direct gelinkte overlijdens per jaar. Bovendien is aangetoond dat het fijn stof ons drie levensjaren kost.

De gemiddelde fijnstofmetingen in de regio vallen net binnen de gestelde normen (de gemiddelden gaan over 24 uur en ’s nachts is er beduidend minder verkeer) maar net die piekmomenten waarop we hoog scoren zijn de momenten waarop wij ons massaal in het verkeer bewegen.

Groen Oosterzele is er dan ook van overtuigd dat de ontdubbeling van de N42, de carpoolparking aan den Anker en het aanzuigeffect van meer transport het fijn stof nog zal doen toenemen. De drempelwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese normen worden nu al vaak overschreden.

De concentratie van fijn stof is erg afhankelijk van de wind- en vochtigheidsgraad en wie op enkele kilometers van druk verkeer woont, krijgt ook regelmatig te hoge concentraties. Fijn stof blijft immers niet te plaatse waar het veroorzaakt wordt, en geraakt tot in de landelijkste delen van Oosterzele.

Tegen de cijfers valt weinig in te brengen. We moeten ons bewust zijn van de feiten en de gevolgen, en zoeken naar constructieve oplossingen rond mobiliteit. Over gans Europa zien we de tendens om vooral lokaal, met allerlei maatregelen nog meer fijn stof tegen te gaan, zie de positieve gevolgen in Gent.

Het is de combinatie van grotere en soms ook kleine maar gevoelige maatregelen op lokaal niveau, die het verschil maken. Groen Oosterzele wil zich hiervoor engageren, niet alleen door metingen te verrichten maar ook samen met de inwoners en het gemeentebestuur concrete voorstellen uit te werken."

Wie de fijnstofmetingen wil volgen of er meer over te weten wil komen kan dit via de site van Groen Oosterzele en de Facebookpagina.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus