Tijdschrift Castellum viert vijfendertigste jaargang

Tijdschrift Castellum viert vijfendertigste jaargang

Tijdschrift Castellum viert vijfendertigste jaargang Foto: DPW

Laarne - Castellum, het tijdschrift van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne, is aan de vijfendertigste jaargang toe. Dat wordt in de verf gezet met de publicatie van een uitgebreide lijst met inwoners van Kalken en Laarne die als militair dienden in de Eerste Wereldoorlog.

Het eerste nummer van Castellum behandelde vier onderwerpen met als titels: “Korte geschiedenis van de Sint-Machariusgilde”, “De oorkonde van de Kalkense Sint-Sebastiaansgilde (1665) herontdekt”, “Het enigma van de met leien beklede torenspitsen van het Slot van Laarne op een litho van omstreeks 1827” en een overzicht van de activiteiten in Laarne rond de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de 'Groote Oorlog'. Normaliter wordt per trimester een tijdschriftnummer uitgebracht, maar deze jaargang wordt voor het eerst met een bijkomend nummer afgesloten.

Eind vorig jaar werd in opdracht van de gemeente Laarne gestart met de opmaak van een lijst van personen in Kalken en Laarne, al dan niet lange tijd woonachtig, die als militair de Groote Oorlog meemaakten. Een aantal vrijwilligers onder leiding van André Van De Sompel, trok veel tijd uit om gegevens te verzamelen in het gemeentelijk archief, in het Rijksarchief Gent en in de militaire documentatiecentra van het militair kwartier Koningin Elisabeth (Notariaat) te Evere en het War Heritage Museum (Legermuseum) te Brussel. Uiteraard werd ook gebruik gemaakt van gegevens uit wetteksten, verzamelingen bidprentjes, publicaties en internetbronnen.

De lijst van ongeveer 850 militairen (beroepsmilitairen, dienstplichtigen en vrijwilligers) wordt in het triple nummer gepubliceerd. Per persoon worden een twintigtal parameters weergegeven. De publicatie, ongeveer 275 bladzijden, wordt voorzien in de tweede helft van november 2018. Niet-leden van de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne kunnen uitzonderlijk intekenen op die publicatie tot eind oktober 2018. Dat kan door overschrijving van de som van 10 euro (+ 3,50 euro voor verzendingskosten buiten Kalken en Laarne) op rekeningnummer BE18 3930 4308 5065 - BBRUBEBB van de vereniging, met vermelding “Triple Castellumnummer Lijst WO I”.

Meer info kun je bekijken als je hier klikt.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio