Laarne herdenkt Eerste Wereldoorlog met inleeftocht voor de scholen

Laarne - Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de wapens zwegen na vier jaar oorlog voeren. De Gemeente Laarne en de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne slaan de handen in elkaar om samen met verschillende lokale partners, verenigingen en vrijwilligers een uitgebreid programma rond honderd jaar Eerste Wereldoorlog aan te bieden. Het programma bestaat uit twee luiken, één voor de scholen en één voor het gewone publiek (twee lezingen en een theatervoorstelling). Het luik voor de scholen kwam er na intens overleg met alle scholen in Kalken en Laarne, is op maat gemaakt voor de derde graad en behandelt lokale oorlogsgeschiedenis.

Alle Laarnse scholen op inleeftocht!

Voor de lagereschoolkinderen is de Eerste Wereldoorlog een ‘ver van mijn bed show’. Zij kennen niemand meer die de Groote Oorlog heeft meegemaakt. Gezien de omvang en de gevolgen op het dagelijks leven moet deze periode in de geschiedenis een plaats krijgen in het collectieve geheugen van de Laarnse jeugd. De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne droomde ervan een interactief educatieproject uit te werken en vond een partner in de Dienst Vrije Tijd en Jeugd. Samen trokken ze met een resem voorstellen voor activiteiten naar de vijf scholen in Kalken en Laarne. De directies en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar sprongen meteen op de kar. Ze vonden het belangrijk om niet alleen de bewustwording rond het verleden, maar ook rond hedendaagse wereldproblemen te stimuleren.

Educatiekoffers

De Dienst Vrije Tijd en Jeugd stelde samen met de Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne lesmappen samen die door scholen ingepast kunnen worden in hun lespakket en eindtermen. De lesmappen bestaan telkens uit twee delen: een theoretische les voor de leerkrachten en praktische opdrachten voor de leerlingen. Iedere lesmap is uitgewerkt rond een bepaald thema:
1. Media en communicatie
2. Dagelijks leven
3. Vluchtelingen
De link met de leefwereld van de kinderen is nooit ver weg. Zo wordt er ook aandacht besteed aan de vluchtelingenproblematiek anno 2018. Binnen de les rond media en communicatie kunnen de kinderen als één van de opdrachten zelf aan oorlogsverslaggeving doen door voor een green screen te gaan staan en een filmpje te maken.

Woensdag 10 oktober 2018
Schoolactiviteit: Inleeftocht
Het meest spectaculaire onderdeel van het scholenproject is de inleeftocht waarin de leerlingen ervaren hoe het is om alles te moeten achterlaten en te vluchten. Ze worden geconfronteerd met verschillende situaties waarmee ook vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog te maken kregen. De leerlingen vatten de tocht aan met een rugzakje thuis, gevuld met vijf zaken die ze zeker willen meenemen op de vlucht en zijn ook allemaal in het bezit van een oorlogspaspoort.

Een veertigtal acteurs en figuranten dompelen de leerlingen in een vijftal scènes (toespraak van de burgemeester, smokkel- en paspoortcontrole, een verpleegpost en een voedselbedeling) onder in de sfeer van de Groote Oorlog tijdens een wandeltocht van ruim vier kilometer in en rond de Kalkense Meersen. De focus ligt op beleving. De inleeftocht is geen re-enactment, maar de acteurs en figuranten zijn wel gekostumeerd en hebben oorlogsattributen. De meeste verhalen die gebracht worden, hebben zich in de gemeente afgespeeld (tijdens de verschillende oorlogsjaren). De leerlingen leggen de tocht af in zes groepen. Ieder kwartier vertrekt een groep. Ze zijn ongeveer anderhalf uur onderweg.

Deze inleeftocht kan gerealiseerd worden dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. De Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne leverde de historische informatie. Luc Pauwels (coördinator bij Kerstmagie in het Kasteel van Laarne en medewerker bij Open Doek) bood zich aan als regisseur, zocht acteurs en figuranten en schreef het scenario. Jeugdverenigingen leenden tenten en kookmateriaal uit, lokale handelaars leverden attributen aan en plaatselijke verenigingen dragen hun steentje bij door onder meer de voedselbedeling te voorzien of met ezeltjes de tocht mee te lopen.

November 2018

Jeugdpoëzieprijs Melopee

De derde graad van het basisonderwijs werkt ieder jaar mee aan de Jeugdpoëzieprijs Melopee. Alle leerlingen maken een gedicht rond een bepaald thema en krijgen hiervoor begeleiding tijdens een workshop. Een jury kiest uit alle gedichten het meest originele, beklijvende, … dat uitgeroepen wordt als winnaar tijdens een officiële prijsuitreiking. In 2014 was het thema van de Jeugdpoëzieprijs Oorlog. Om de cirkel rond te maken werd Vrede als thema voor 2018 gekozen.

Voor deze zesde editie zal Lies Van Gasse de workshops begeleiden. Van Gasse (°1983) is dichter en beeldend kunstenaar. Ondanks haar jonge leeftijd viel ze al meermaals in de prijzen met haar oeuvre. In 2010 was ze één van de genomineerden van de Melopee Poëzieprijs Laarne. Ze treedt regelmatig op tijdens festivals en evenementen. Samen met zeven andere vrouwelijke kunstenaars exposeerde Van Gasse in 2016 rond oorlog, verdriet, verlies, … en bracht zo eer aan het werk van de sociaal-geëngageerde kunstenares Käthe Kollwitz. De Dienst Vrije Tijd en Jeugd maakte een lesmap met oorlogspoëzie om de workshops van Lies Van Gasse mee voor te bereiden.

De prijsuitreiking van de Jeugdpoëzieprijs Melopee vindt plaats op 11 november 2018 en wordt gekoppeld aan het Feest van de Vrede dat de gemeente jaarlijks op 11 november organiseert. Zo worden de leerlingen ook betrokken bij deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.

Woensdag 15 november 2018

Schoolvoorstelling: Fijnbesnaard - Kleine muziek uit de Groote Oorlog

Deze theatervoorstelling draait rond muzikale herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Het jonge publiek krijgt uit de periode 1914-1918 muziek voorgeschoteld over alles wat de mensen overkwam. Instrumenten vertellen mee het verhaal van de Groote Oorlog. Kortom, muzikale verhalen uit de loopgraven die niemand onberoerd zullen laten.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio