Gezinspremie tijdig aanvragen

Oosterzele - In 2005 voerde het gemeentebestuur Oosterzele de gezinspremie in. Deze premie wordt berekend op basis van het tarief van de gemeentebelasting voor gezinnen (in Oosterzele 62 euro). De formulieren moeten vóór 31 december 2018 ingediend worden bij het gemeentebestuur Oosterzele - Dorp 1 in Oosterzele. Het formulier is te vinden via www.oosterzele.be of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Voor wie?

 • gezinnen met minstens drie kinderen gedomicilieerd in Oosterzele vanaf 1 september 2018
 • alleenstaanden met minstens twee kinderen gedomicilieerd in Oosterzele vanaf 1 september 2018 
 • gezinnen met minstens één kind gedomicilieerd in Oosterzele per 1 september van het aanslagjaar en die per 1 september 2018 uitsluitend een leefloon of een uitkering gelijkgesteld aan het leefloon ontvingen.

Hoe wordt het bedrag van de premie bepaald?

 • 25% voor gezinnen met minstens drie kinderen, alleenstaanden met minstens twee kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens één kind
 • 30% voor gezinnen met minstens vier kinderen, alleenstaanden met minstens drie kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens twee kinderen
 • 35% voor gezinnen met minstens vijf kinderen, alleenstaanden met minstens vier kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens drie kinderen
 • 50% voor gezinnen met minstens zes kinderen, alleenstaanden met minstens vijf kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkaardige uitkering ontvangen met minstens vier kinderen.

Voorwaarden?

 • de kinderen moeten inwonen en fiscaal ten laste zijn
 • een kind met een beperking met minstens 66% invaliditeit wordt voor twee kinderen gerekend; in dat geval moet je een attest van invaliditeit aan het aanvraagformulier toevoegen
 • jaarlijks moeten de rechthebbenden een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen en dit tegen uiterlijk 31 december.
 • per gezin mag slechts één enkele aanvraag worden ingediend.
 • Toe te voegen bij de aanvraag
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs kind(eren) ten laste
 • indien van toepassing: attest van invaliditeit kind

Meer inlichtingen?

Via jan.martens@oosterzele.be of Elke.demeulenaere@oosterzele.be.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio