Bevoegdheden schepencollege vastgelegd

Oosterzele - In zitting van 29 januari legde het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheidsverdeling voor de komende zes jaar vast. Klimaat en veiligheid zijn de speerpunten.

Johan Van Durme - burgemeester: algemeen beleid , veiligheid, politie, duurzaamheid - klimaat – afval - en milieubeleid ,onderwijs, kerkfabrieken

Orville Cottenie – 1ste schepen: burgerzaken, toerisme, erfgoed (onroerend en roerend), ontwikkelingssamenwerking, lokale economie, jumelages, dierenwelzijn

Christ Meuleman - schepen: openbare werken, groen, kerkhoven, mobiliteit, patrimonium, klimaatbeleid

Marleen Verdonck - schepen: cultuur, AGB, personeel, senioren, financiën en deeltijds kunstonderwijs

Els De Turck - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), schepen: Ruimtelijke Ordening, omgevingsvergunning (vroeger: stedenbouwkundige en milieuvergunning), sociale zaken, land- en tuinbouw, huisvesting

Elsy De Wilde – schepen (neemt haar bevoegdheden waar vanaf 1 maart a.s.): sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio