Gemeente zoekt kandidaten voor de GECORO

Wetteren - De gemeente zoekt kandidaten voor de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Deze commissie geeft advies bij de opmaak of herziening van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten. Op vraag van het schepencollege of de omgevingsambtenaar zal de GECORO ook advies geven over grootschalige stedenbouwkundige aanvragen. De commissie kan ook op eigen initiatief advies geven over ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

De commissie bestaat uit 12 stemgerechtigde leden (+ 11 plaatsvervangers), 7 deskundigen waarvan één voorzitter, en 5 vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (1. natuur- en milieu, 2. werkgevers of zelfstandigen, 3 landbouw (met inbegrip van tuinbouw), 4. handelaars en 5. werknemers).

Deskundigen kunnen zich individueel kandidaat stellen. Kandidaat-leden die één van bovenvermelde maatschappelijke geledingen willen vertegenwoordigen, worden voorgedragen door één of meer verenigingen van die maatschappelijke geleding. Om rechtsgeldige adviezen te kunnen geven moet de commissie samengesteld zijn uit personen van beide geslachten, daarom heeft de gemeenteraad beslist dat de maatschappelijke geledingen een man en een vrouw moeten voordragen.

Gemotiveerde kandidaturen kunnen ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Rode Heuvel 1 te Wetteren vóór 30 april 2019.

Info bij Els Van Gyseghem, omgevingsambtenaar (els.vangyseghem@wetteren.be).

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio