Viviane Burssens publiceert haar derde boek

Viviane Burssens publiceert haar derde boek Foto: VB

Wichelen - Met ‘Een huis van glas’ keert Viviane Burssens uit Wichelen terug naar haar eerste liefde: poëzie. Na de publicatie van de gedichtenbundel ‘Sterrenstof’ in 2001 en het kinderboekje ‘Rietje Rijmt’ in 2009 verschijnt nu haar tweede dichtbundel ‘Een huis van glas’. Eens te meer geeft zij met dit boek een inkijk in haar ziel en hoopt ze bij de lezer herkenning, troost, bevestiging of verwondering te weeg te brengen.

Schrijven loopt als een rode draad door haar leven. Tweemaal won ze de Michel Casteelsprijs voor cursiefjes van de stad Gent. Voor het genomineerde gedicht ‘Muurbloem’ ontving ze een oorkonde van de gemeente Soest (Nederland).

Het boek bevat een twintigtal gedichten inclusief een bladwijzer naar het ontwerp van Agnes Vernimmen. Wie wil intekenen op één of meerdere exemplaren van dit boek, kan dat tot 14 mei 2019 door overschrijving van 17 euro per exemplaar (nadien 19 euro) op rekeningnummer BE93 0001 5799 0667 met vermelding: ‘Boek’, uw naam en adres

U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de datum van publicatie (juni) en de locatie waar u de bestelde exemplaren kan afhalen. Viviane Burssens, Brugstraat 4, 9260 Wichelen, Tel: 052 42 29 41 - vivianeburssens@telenet.be.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio