Fusie tussen Mariagaard en KOW (Sint-Gertrudiscollege, Sint-Jozefinstituut en basisscholen)

Ondertekening engagementsverklaring door de voorzitter van KOW, Bernard Hemelsoet (links) en de voorzitter van Mariagaard, Paul Cottenie (rechts) Foto: Mariagaard

Wetteren - De schoolbesturen van vzw KOW (Katholiek Onderwijs Wetteren) en van vzw Mariagaard ondertekenden begin deze week een engagementsverklaring met het oog op een bestuurlijke fusie op 1 september 2020. De voorbije maanden werden daartoe voorbereidende gesprekken gevoerd en werd een stappenplan uitgewerkt. Tevens werd een stuurgroep aangesteld om een visietekst op te stellen en het stappenplan nader uit te werken en te begeleiden. De schooldirecties brachten hun personeel daarvan de afgelopen dagen op de hoogte.

Het plan voor een bestuurlijke fusie tussen Mariagaard en KOW, dat behalve diverse basisscholen ook het Sint-Gertrudiscollege en het Sint-Jozefsinstituut omvat, past binnen het BOS-project van het Katholiek Onderwijs. BOS staat voor bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Een bundeling van krachten creëert immers een breder aanbod en komt de oriëntering en de begeleiding van de leerlingen ten goede. Er bieden zich meer kansen aan voor een duurzaam personeelsbeleid en de ondersteunende diensten worden efficiënter ingezet. Daardoor kunnen de directies optimaler functioneren.

Binnen de Scholengroep Wetteren (SW) die na de bestuurlijke fusie van KOW en Mariagaard ontstaat, blijven de verschillende scholen autonoom en met respect voor hun eigenheid bestaan. Wel komt er vanaf 1 september 2020 één raad van bestuur en één algemene vergadering die de nieuwe entiteit zullen besturen. De scholengroep moet, volgens de initiatiefnemers, een referentie zijn voor het katholiek onderwijs in Wetteren en de ruime omgeving. De levensbeschouwelijke visie van waaruit SW die opdracht wil waarmaken, wortelt in het concept van de katholieke dialoogschool. De scholengroep focust niet alleen op pedagogische doelstellingen (“Het beste uit elke leerling halen” en “Opvoeden tot zelfbewuste en geëngageerde jongvolwassenen”), maar ook op een professioneel management en een sterke lokale verankering, op duurzaamheid en levenskwaliteit.

De stuurgroep die de bestuurlijke fusie moet implementeren, kreeg begin deze week het mandaat van de raden van bestuur van KOW en Mariagaard om voor de diverse beleidsdomeinen en diensten (studieaanbod, basisonderwijs, personeelsbeleid, financiën, ICT, infrastructuur, ondersteunende diensten) werkgroepen op te starten die het fusieproces moeten begeleiden. Die werkgroepen moeten aan de stuurgroep rapporteren. Van september 2019 tot september 2020 brengen de leden van de stuurgroep op hun beurt verslag uit aan hun respectieve raden van bestuur over de voortgang van het project. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio