Infomoment over de knijtenproblematiek

Infomoment over de knijtenproblematiek

Infomoment over de knijtenproblematiek in Wichelen Foto: De Standaard

Wichelen - Lokaal bestuur Wichelen organiseert in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Natuur & Bos overheid een infomoment over de knijtenproblematiek op woensdag 27 november.

De afgelopen maanden speelde de problematiek van de knijten wederom op in de buurt van het gebied Wijmeers. Vorige zomer kreeg de regio ook reeds te maken met een knijtenplaag. Zoals eerder gecommuniceerd is het een uitdaging om dit probleem aan te pakken. Een bevolkingsvergadering wordt ingepland om de burgers van Wichelen op de hoogte te houden van de reeds uitgevoerde en geplande acties.  

Knijten komen van oudsher voor op en langs de Schelde. Door de vervuiling van de Schelde vorige eeuw, kwamen ze echter veel minder voor. Dat ze de laatste jaren opnieuw opduiken, toont aan dat de waterkwaliteit sterk verbeterd is. Dat is op zich goed nieuws voor het leven in de Schelde, maar knijten zorgen ook voor heel wat overlast, zoals in Wichelen. Het aanpakken van het knijtenprobleem vereist gebiedsspecifiek maatwerk. Er wordt onderzoek gedaan naar oplossingen op lange termijn in combinatie met maatregelen die uitgetest kunnen worden op korte termijn.

Het Lokaal Bestuur heeft in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur & Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen reeds verschillende acties ondernomen om de overlast van deze plaag te bestrijden. 

Om de burger in te lichten over de uitgevoerde maatregelen, de geplande opvolging en komende acties, wordt een bevolkingsvergadering georganiseerd. De vergadering gaat door in de raadzaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen en dit op woensdag 27 november 2019 om 20 uur. 

Op deze vergadering wordt een overzicht gegeven van alle reeds uitgevoerde of opgestarte acties, worden resultaten meegedeeld van het proefproject met knijtenvallen, worden toelichtingen gegeven bij geplande maatregelen en zijn ook afgevaardigden van de betrokken instanties (de Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur & Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) aanwezig.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio