Afvalinzameling en afvalpreventie in de pijplijn bij Verko

Afvalinzameling en afvalpreventie in de pijplijn bij Verko

Naast afvalverwerking wil Verko ook verder inzetten op ondergrondse inzamelsystemen Foto: JVW

Wetteren / Wichelen / Laarne - Verko is klaar voor de uitdagingen van de toekomst! De komende vijf jaar investeert de afvalintercommunale fors in nieuwe projecten. Duurzame energieproductie, alternatieve inzamelsystemen en verder inzetten op afvalpreventie zijn de sleutelwoorden in het nieuwe beleidsplan.

Duurzame energieproductie

Wellicht zal Verko in het najaar van 2020 kunnen starten met de al eerder aangekondigde bouw van een nieuwe composteerfabriek met een voorvergistingsinstallatie voor de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval. “We kunnen bijna het startschot geven”, beaamt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. “De raad van bestuur zal dit jaar nog de opdracht toewijzen, zodat we begin volgend jaar de omgevingsvergunning kunnen indienen en de nodige stappen kunnen ondernemen voor het bekomen van groenestroom- en WKK-certificaten. We zullen namelijk het geproduceerde biogas omzetten in warmte en elektriciteit. Op lange termijn wordt het ook mogelijk om onze huisvuilwagens op eigen geproduceerd biogas te laten rijden. Bijna de helft van onze voertuigen rijdt nu al op aardgas.”

Proefproject nieuwe inzamelsystemen

Naast afvalverwerking wil Verko ook verder inzetten op ondergrondse inzamelsystemen. Momenteel telt het werkingsgebied al twaalf ondergrondse glascontainers. Dirk Abbeloos: “Er komen nog zes ondergrondse containers voor glas bij, maar ook voor het andere afval willen we via een proefproject ondergrondse inzameling onderzoeken, onder andere via sorteerstraten bij hoogbouw, meergezinswoningen en nieuwe woonwijken.”

Afvalpreventie

Ook de komende jaren wil Verko via campagnes aandacht vragen voor het correct sorteren en vermijden van afval. De acties kunnen zich onder andere focussen op kringloopwerking, zwerfvuil, voedselverspilling en aanpak peukenproblematiek. Verko wil ook meer actief sensibiliseren en zal communicatie uitwerken op maat van doelgroepen, zoals scholen, wijken, anderstaligen en nieuwe inwoners. “Natuurlijk blijven we ook oog en oor hebben voor onze eigen medewerkers”, benadrukt Dirk Abbeloos, “zoals de sensibiliseringscampagne van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter waarmee we aandacht vragen voor de fysieke job van afvalmedewerkers en onze appreciatie uiten voor het werk dat ze iedere dag door weer en wind verzetten.”

Om de gemeenten te kunnen ondersteunen bij het organiseren van duurzame evenementen onderzoekt Verko een totaaloplossing rond de aankoop en logistiek van herbruikbare bekers. In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort heeft Verko ook plannen om de Handhavingscel verder uit te bouwen, onder andere via de inzet van nieuwe software.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio