Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) voor Oosterzele

Oosterzele - Met de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van woensdag 28 september 2011 beschikt Oosterzele nu ook over een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), nl. AGB De Kluize. Naast de oprichting keurde de gemeenteraad in dezelfde zitting ook de statuten goed.

AGB De Kluize zal instaan voor de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele of sportieve activiteiten of voor ontspanning. Daarnaast zal het AGB ook de organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur begeleiden, ondersteunen en hen de nodige diensten verlenen. De zetel van het bedrijf is gevestigd in het gemeentehuis van de Gemeente Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Wat is een AGB?
Een autonoom gemeentebedrijf is een dienst met eigen rechtspersoonlijkheid opgericht door de Gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een AGB. Onder de Nieuwe Gemeentewet was er immers een beperking tot industriële en commerciële activiteiten die nu niet meer geldt.
 

Waarom kiest Oosterzele voor een AGB?
Voor de sectoren sport en cultuur is het gebrek aan soepele beheersmogelijkheden binnen het kader van de Gemeente vaak een groot knelpunt indien deze infrastructuur binnen de organisatie van een lokaal bestuur zelf wordt beheerd. In deze sectoren moet sneller beslist worden en doen zich vaker opportuniteiten voor. Daarnaast biedt een verzelfstandiging ook een aantal financiële voordelen.


Wat zal het AGB in Oosterzele beheren?

1) Sportinfrastructuur

Sporthal De Kluize (gebouwd in 1987) bestaat uit een grote zaal, een polyvalente zaal, een vergaderruimte en een cafetaria (de cafetariaconcessie loopt af in 2012). De Gemeente Oosterzele is de eigenaar van deze sportinfrastructuur die ze ook zelf exploiteert. De cafetaria wordt door een derde geëxploiteerd op basis van een concessieovereenkomst met de Gemeente.


2) Cultuurinfrastructuur
a. Gemeenschapscentrum

Het nieuwe gemeenschapscentrum bestaat uit het in aanbouw zijnde centrale gemeenschapscentrum De Kluize, het Erfgoedhuis in Moortsele, de lokalen van de voormalige gemeenteschool in Gijzenzele en het IJzeren Hekken in Landskouter.

Het centrale gemeenschapscentrum zal in hoofdzaak voor eigen programmatie gebruikt worden. Daarnaast zullen ook de Oosterzeelse verenigingen deze infrastructuur kunnen gebruiken.

Het Erfgoedhuis in Moortsele, de lokalen van de voormalige gemeenteschool in Gijzenzele en het IJzeren Hekken in Landskouter worden hoofdzakelijk door het verenigingsleven gebruikt. Deze locaties zullen slechts in beperkte mate voor de eigen programmatie gebruikt worden.

b. Evenementenhal

Het gemeentebestuur is volop bezig met de werken aan de evenementenhal. De werking hiervan sluit inhoudelijk sterk aan bij die van het gemeenschapscentrum zodat ook hier een verzelfstandiging aangewezen is. Een gedeelte van het gebouw zal gebruikt worden door de gemeentelijke dienst Groenonderhoud en door het PWA.

c. Intramurale en extramurale activiteiten

Aanleunend bij de eigen culturele programmatie organiseert de Gemeente Oosterzele geregeld intramurale en extramurale activiteiten waarvoor het AGB ook kan optreden.


Personeel
Het AGB heeft geen eigen personeel. Dat betekent dat het personeel van de gemeentelijke diensten opgedragen wordt om - rekeninghoudend met de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB De Kluize - medewerking te verlenen aan de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur van AGB De Kluize.
 

Inlichtingen:
Paul Cottenie – schepen voor Cultuur
Dorp 1, 9860 Oosterzele
Tel. 0475 45 71 91
cottenie.paul@skynet.be
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio