Georges en Clara zijn een diamanten paar

Georges en Clara zijn een diamanten paar Foto: WP

Laarne - Georges Hoogewijs en Clara Praet vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Ze kregen het bezoek van het gemeentebestuur om hen geluk te wensen en hen een passend geschenk te overhandigen.

Clara was het jongste meisje uit een gezin van vijf kinderen dat op Eesvelde woonde. Haar vader was landbouwer. Clara liep school tot haar veertiende. Van dan af hielp ze mee op de boerderij.

Georges was het tweede kind uit een gezin van vier dat op de Provinciebaan woonde. Vader was vlasbewerker. Door de oorlogsjaren kon Georges maar tot zijn twaalfde school lopen. Tussen zijn schooltijd en de tijd dat hij in ’t leger moest hielp hij zijn vader met de vlasbewerking. In de Kalkense meersen werd vlas geteeld tot eind de jaren '50 van de vorige eeuw. Toen begon men vlas in te voeren vanuit Rusland, omdat het veel goedkoper was…

Om toch op een zelfstandige manier aan de kost te komen had Georges een melkronde overgenomen. Met paard en kar trok hij dagelijks naar Wetteren, tot zelfs in Jabeke om hoeveproducten aan huis te verkopen. ’t Gebeurde al eens dat sommige vrouwen de melk niet wilden of konden betalen. Maar Georges kreeg het toch telkens voor elkaar dat wanneer de postbode met het kindergeld langs geweest was, hij ook zijn melkcentjes kon ontvangen. De melkronde behield hij tot in 1989 tot hij 60 jaar was. Het 'boeren' heeft hij volgehouden tot voor een paar jaar.

Clara en Georges raakten verliefd tijdens de kermis op Kapellendries in Wetteren-Overschelde. Clara was er met de stoomtram naartoe getrokken, Georges met de fiets... Beiden kenden elkaar wel maar die avond zijn ze voor het eerst samen langs de 'Langen End' naar huis gewandeld.

Nog datzelfde jaar, op dinsdag 27 november 1951 zijn ze getrouwd. Toen trouwde men al om 9 uur ’s morgens op het gemeentehuis. Na het kerkelijk huwelijk was het de gewoonte om op de koffie te gaan, dat was bij Maurits Meys. Daarna werden ze met de auto naar Wetteren gebracht om foto’s te laten nemen bij De Buck in de Stationsstraat. Het trouwfeest had plaats bij de familie Hoogewijs. Voor de gelegenheid was een pick-up gehuurd bij Kamiel Van De Weghe zaliger. Het menu bestond uit kippesoep, huwelijksbootje met vol-au-vent, runds- en varkensvlees met worteltjes en spruitjes en vlaaien en rijstpap als dessert. Als drank werd tafelbier aangeboden.

Clara schonk Georges drie kinderen: Ivette, Marc en Luc. Die zorgden later voor zes kleinkinderen, en momenteel zijn er al drie achterkleinkinderen: Gil en Arno en met Nineke wordt een viergeslacht gevormd. De foto’s op de schouwmantel getuigen dat de kleinkinderen en achterkleinkinderen de onvergetelijke schatjes van de familie zijn.

 Clara was steeds een vlijtige vrouw die naast het huishouden en het zorgen voor de kinderen, haar man meehielp bij de boerderijactiviteiten. Georges is steeds zeer leergierig geweest. Zijn vrije tijd heeft hij altijd benut om boeken te lezen. Op ’t ogenblik is hij nog steeds geabonneerd op National Geografic...

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio