Nieuwe vestigingen van para-agrarische activiteiten kunnen niet meer in Laarne-Kalken

Nieuwe vestigingen van para-agrarische activiteiten kunnen niet meer in Laarne-Kalken

Nieuwe vestigingen van para-agrarische activiteiten kunnen niet meer in Laarne-Kalken Foto: Foto Gert Schelstraete

Laarne - CD&V kon op de gemeenteraad van 26 januari bekomen dat nieuwe vestigingen van para-agrarische activiteiten niet meer kunnen en dit vanaf de voorlopige vaststelling, d.w.z. vanaf donderdag 26 januari 2012 i.p.v. vanaf de inwerkingtreding van het RUP (vermoedelijk september 2012).

 Wat?
De bestemming van het gewestplan, namelijk agrarisch gebied, blijft behouden.
Het gaat om enkele stedenbouwkundige voorschriften, waaraan voortaan zal moeten voldaan worden in de 2 volgende deelgebieden:
- Deelgebied 1= gebieden ten noorden van de Dendermondsesteenweg – Heirweg.
- Deelgebied 2= gebied boven de wijk Zand en boven Kasteelomgeving.
 

De belangrijkste nieuwe voorschriften:
Deze kunnen als volgt samengevat worden:
 

In deelgebied 1:
- Geen nieuwe landbouwbedrijven, noch nieuwe para-agrarische bedrijven;
- De bestaande serrebedrijven kunnen tot 100%uitbreiden;
- Onbeperkte uitbreiding van landbouwbedrijven (stallen, aangelanden…) blijft mogelijk, maar zonder extra woning;
- De verschillende grote straten, de zogenaamde Noord-Zuidassen, worden afgezoomd met bomen;
- Nieuwe vestigingen van niet-agrarische activiteiten (zoals slibstort, motocrossterrein…) en van para-agrarische activiteiten (zoals biogasbedrijf) worden onmogelijk.
 

In deelgebied 2:
- Interessante landschapselementen (zoals bosjes, houtkanten…) worden beschermd;
- De glastuinbouw kan zich verder ontwikkelen. Ook hier geldt een maximale uitbreidingsmogelijkheid van 100%;
- Het gedoogbeleid voor de tennisvelden van TC De Heide blijft onveranderd bestaan.
 

Bezwaren tegen dit plan kunnen gericht worden aan de GECORO (= gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) Deze commissie zal hieromtrent dan het Schepencollege adviseren.

Bron: CD&V Laarne.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio