Paul de Pessemier ‘s Gravendries reageert op ACW-nota

Laarne - Jonkheer Paul de Pessemier ‘s Gravendries, sinds meer dan een kwarteeuw de verantwoordelijke van het slot van Laarne reageert op de ACW-nota van William Govaert, de voorzitter van ACW. Die haalde vorige week scherp uit naar de jonkheer en verweet hem een 'hautaine mentaliteit'. De Pessemier verwijt Govaert op zijn beurt het ACW te misbruiken en de media te gebruiken om een persoonlijke vete met hem uit te vechten.

Paul de Pessemier ‘s Gravendries: 'Tijdens de laatste week van april had in één de paviljoenen op de erekoer van het slot een tentoonstelling in het kader van 'De week van de amateurskunsten' plaats. Tegen alle afspraken in parkeerden Govaert en zijn medewerkster hun beider wagen op de erekoer, vlak voor het toegangshek tot de privéparking. Toen de bewoonster van het andere paviljoen thuiskwam kon zij die parking niet op en vroeg ze Govaert beleefd om zijn wagen te verplaatsen. Daarop heeft Govaert op een jennende en uitdagende manier geantwoord: 'Ge zult gij wel een beetje wachten zeker?'

Zo traag als mogelijk heeft hij dan de benodigdheden voor de expo stukje per stukje naar het paviljoen gebracht. Dat heeft een half uur in beslag genomen. Pas dan heeft hij zijn wagen verplaatst, maar terug op een plaats waar hij niet mocht staan. Immers: om veiligheidsredenen is parkeren op de erekoer niet toegestaan. Er moet ten allen tijde een brandweerwagen kunnen passeren en rondrijden.

In de veronderstelling dat hij zijn wagen spoedig zou verplaatsen heb ik nog een halfuur gewacht alvorens mij naar het bewuste paviljoen te begeven waarin het tweetal zich ophield. Ik heb hen beleefd, doch kordaat gevraagd, hun wagen te willen verplaatsen op de daartoe voorziene plaatsen. Beiden hebben zulks categoriek geweigerd. Dat leidde tot een woordenwisseling en heb gezegd dat ik de politie zou verwittigen. Pas dan heeft het tweetal – kennelijk diep gekrenkt - hun wagen verplaatst.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio