Slotmoment 'Met Belgerinkel naar de Winkel'

Laarne ondertekent 'Save Charter'

Laarne ondertekent 'Save Charter' Foto: WP

Laarne - In Laarne en Kalken werd zondagnamiddag de actie 'Met Belgerinkel naar de Winkel' feestelijk afgesloten met een fietstocht van Laarne naar Kalken. Tezelfdertijd werd ook het 'Save Charter' ondertekend. Dat bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Het actieplan werd uitgewerkt door OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen).

De fietsactie 'Met Belgerinkel naar de Winkel' liep dit jaar van 5 mei tot 9 juni in de kasteelgemeente. De bedoeling is om mensen zoveel mogelijk aan te sporen de dagelijkse boodschappen met de fiets te doen.

De gemeente werkte deze keer samen met Unizo om de lokale handelaars eens extra in de verf te zetten. Voor de gemeente zijn de lokale handelaars niet alleen belangrijke economische partners, maar vooral belangrijke sociale bakens die sterk bijdragen tot de verwevenheid van de inwoners weet schepen van Mobiliteit en Verkeer Marianne Matthijs.

Dit jaar namen 51 handelaars deel, verdeeld over Laarne en Kalken. De actie 'Belgerinkel' werd opgestart in 2000 door de lokale KAJ. Laarne was toen één van de 10 pilootgemeenten. Vandaag zijn er dat 200. Er werden dit jaar 465 spaarkaarten ingediend. Die vertegenwoordigen 3.255 winkelbezoeken. Daarmee werd 2.000 euro brandstof en 1.350 kilogram CO2 uitstoot bespaard.

Tijdens de slotplechtigheid achter het oud gemeentehuis van Kalken werden toespraken gehouden door vertegenwoordigers van OVK, Unizo, het gemeentebestuur en de korpschef van de politiezone Gerritjan Maes. Tot slot werden er ook heel wat prijzen verloot waaronder o.a. een retro fiets. Die ging naar René Van Laere.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio