SVVO stelt lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor

SVVO stelt lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor

SVVO stelt lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Foto: SVVO

Oosterzele - SVVO, het pluralistisch kartel uit Oosterzele dat sinds 2000 10 zetels heeft in de Oosterzeelse gemeenteraad, stelt vandaag haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober a.s voor.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

 Filip Michiels (Scheldewindeke)

De lijsttrekker was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog de jongste kandidaat en werd meteen verkozen als gemeenteraadslid. Michiels is beroepshalve parlementair medewerker van Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij in het Vlaams Parlement en kent dus zijn weg in Brussel. Hij weet niet van stilzitten. Hij was jarenlang groepsleider van de Windeekse scouts en secretaris van de jeugdraad. Hij richtte 5 jaar geleden, o.a. samen met Ruben De Gusseme, de Windeekse Groenbuiken op, waardoor Windeke weer tot leven kwam. Daarnaast is hij ook nog steeds de trekker van 11.11.11. in Oosterzele. Hij is verder bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize, afgevaardigde binnen de jeugdraad en lid van tal van overleggroepen en commissies.

De voorbije jaren werkte hij zich binnen de gemeenteraad op als een echte dossiervreter en woordvoerder van de SVVO-fractie, die de meerderheid dikwijls het vuur aan de schenen legt. Hij diende ook tal van voorstellen in, om - ook vanuit de oppositie - te wegen op het gemeentelijk beleid.

 Carine Schamp (Balegem)

… wordt de running-mate van Michiels. Carine was 4 jaar OCMW-raadslid en is nu reeds 8 jaar gemeenteraadslid voor SVVO. Ze is bestuurslid van het PWA-DOO, zetelt in de Huisvestingscommissie en zit in de raad van bestuur van Solva. Beroepshalve is Carine ambtenaar bij de Vlaamse Overheid – Afdeling Landbouw in Lemberge. Ze is de echte werker voor de boeren die problemen hebben met de bureaucratische verplichtingen. Daarnaast zet Carine zich ook in als bestuurslid van KVG voor de Oosterzeelse andersvaliden.

 Pascal Fermon (Oosterzele)


Op plaats 3 staat Pascal Fermon uit Oosterzele. Pascal is huisarts in duopraktijk, vader van 2 zonen en getrouwd met oogarts Hilde Lievens. Hij is gemeenteraadslid sinds 2006, ondervoorzitter van Open Vld Oosterzele en lid van zowel het kantonnaal, regionaal als provinciaal Open Vld-bestuur. Daarnaast is hij o.m. lid van de zorgraad, bestuurder in het Autonoom Gemeentebedrijf en de erfgoedcel Viersprong Land van Rhode. Zijn interesses gaan uit naar veilig verkeer, werkgelegenheid in eigen gemeente, ruimtelijke ordening, socioculturele acties en preventie in de volksgezondheid. Pascal neemt tevens deel aan de provincieraadsverkiezingen voor Open Vld op plaats 3.

 Marjolein De Spiegeleire (Moortsele)

Marjolein is een eerste nieuwkomer op de lijst en meteen ook de eerste sp.a-kandidate. Ze woont sinds haar prille jeugd in Moortsele en is daar onder meer actief in de ‘Heemkring’. Marjolein, die beroepshalve werkzaam is als bediende bij de gemeente Oosterzele, wil zich inzetten voor het rijke Oosterzeelse verenigingsleven. Ze wil werken aan een gemeente die via sociale netwerken en belangeloos engagement er voor zorgen dat niemand uit de boot valt.

 Erna Roegiers-Tondeleir (Landskouter)

Erna woont in Landskouter en neemt voor de tweede maal deel aan de verkiezingen. Ze is gehuwd met André Roegiers, mama van Geert en Valerie en oma van 4 kleinkinderen. Landskouter kent ze op haar duimpje, als o.m. voorzitster van KVLV Landskouter, voorzitster van OKRA Landskouter en medewerkster aan de ploegfeesten. Erna is bovendien afgevaardigde van SVVO in de seniorenraad. Een duiveltje-doet-al die haar gemeente wil verdedigen in de politieke arena….

 Lieven De Corte (Scheldewindeke)

Lieven is kinesitherapeut-manueel therapeut, gehuwd met Ann Bonsecour en vader van Xander en Stien. Hij is voorzitter van KVV Windeke sinds 2006 en was voorheen inrichter van Afrikaanse avonden in Oosterzele.
Hij hecht heel veel belang aan verenigingsleven in Oosterzele. Hij is begeesterd door het Afrikaanse continent. Betere accommodaties voor verenigingen en specifiek voor voetbalverenigingen zijn naast verkeersveiligheid en ontwikkelingssamenwerking zijn prioriteiten...

 Nicole Robbens-De Bacquer (Scheldewindeke)

Nicole is gemeenteraadslid, meewerkende echtgenote van Kris Robbens en bobonne van Brecht en Dries. Deze Windeekse kandidate legt graag sociale contacten en stimuleert het om met mensen samen te werken. Ze is reeds jaren actief in het verenigingsleven, o.a. als secretaresse (en gewezen voorzitster) van KVLV Scheldewindeke. Als vrijwilligster bij Kind en Preventie staat ze o.m. voor kwalitatieve kinderopvang in eigen buurt.

 Els François (Oosterzele)

Els François heeft Balegemse roots, is gehuwd met advocaat – curator Gert Rydant uit Scheldewindeke en woont in de Meerstraat te Oosterzele. Els is beroepshalve leerkracht in het Gilo Balegem. Ze is ondervoorzitter van de schoolraad en afdelingsverantwoordelijke. Voor de kinderen van het 1ste leerjaar is zij juf Els. Kwalitatief onderwijs is prioritair. Een positief, eerlijk, emanciperend en zorgzaam beleid in Oosterzele zou vanzelfsprekend moeten zijn volgens haar. Ze is ook OCMW-raadslid en bestuurslid in PWA-DOO. Tevens zetelt ze in de huisvestingscommissie.

 Ruben De Gusseme (Scheldewindeke)

Ruben is met z’n 24 lentes de jongste kandidaat op de SVVO-lijst en omschrijft zichzelf als een fiere inwoner van Scheldewindeke. Beroepshalve is hij loodgieter in loondienst voor een sociale huisvestingsmaatschappij, maar eveneens sanitair installateur in bijberoep. Een bezige bij, ook in het verenigingsleven: hij is mede-oprichter en penningmeester van ‘De Windeekse Groenbuiken’, gewezen leider en penningmeester van scouts Windeke en als muzikant lid van zowel de Koninklijke Harmonie Voor God en Vlaanderland van Scheldewindeke als de Koninklijke Harmonie Con Animo van Oosterzele,…
Deze jonge enthousiasteling en onafhankelijk kandidaat wil werk maken van realistisch bestuur met een open en eerlijke ingesteldheid.

 Veerle Versteirt (Moortsele)

Veerle uit Moortsele maakt eveneens deel uit van de jonge equipe van de SVVO-lijst. Deze mama van Gesena treedt als onafhankelijke kandidate voor de tweede maal aan op de SVVO-lijst. Veerle is eveneens bestuurder in het AGB De Kluize, lid van Minaraad en de GECORO. Ze is doctor in de biomedische wetenschappen en heeft een passie voor natuur, milieu en volksgezondheid. Veerle wil zich o.m. inzetten voor de leefbaarheid van de dorpskernen, vooral de verkeersveiligheid en dus het creëren van veilige fietsomgevingen voor iedereen.

 Daniël Minnaert (Oosterzele)

Daniël is gepensioneerde en was 12 jaar gemeenteraadslid, hij is momenteel OCMW-raadslid en 18 jaar lid van de verkeerscommissie. Hij wil zich blijven ten dienste stellen voor o.m. de verkeersveiligheid en mindervaliden in onze gemeente. Hij is iemand van weinig woorden, maar met veel inzet.

 Mariette Hertegonne-Roggeman (Gijzenzele)

Mariette is de nestor van de groep, maar daarom zeker niet de minst actieve… Ze is weduwe van Antoine Hertegonne en al meer dan 45 jaar woonachtig in Gijzenzele. Als actieve senior is ze o.m. lid van OKRA Gijzenzele en Moortsele, lid van de Raad voor Cultuurbeleid en SVVO-afgevaardigde in het gemeentelijk feestcomité.

 Linda Cornelis (Moortsele)

Linda woont in Moortsele, is gehuwd met Patrick Broeckaert en mama van Kenneth. Ze is ambtenaar bij RKW (kinderbijslag) en lid en vrijwilligster bij MS Liga Vlaanderen. Linda is naast lokaal Open Vld-lid, ook schatbewaarder van Open Vld kanton Merelbeke, lid van het provinciaal bestuur en lid van de raad van bestuur van Open Vld vrouwen. Voor SVVO is ze afgevaardigde en in de beheerraad van de bibliotheek en in de vzw Erfgoedhuis.

 Claudine Batsleer (Scheldewindeke) 
 

Is afkomstig uit ‘Windeke Westhoek’. Ze is beroepshalve Manager internationale projecten bij Alcatel-Lucent, is Industrieel Ingenieur én boekhouder. Ze zetelt in de raad van bestuur van het autonoom gemeenteberijf ‘De Kluize’ van Oosterzele en is afgevaardigde voor SVVO in de land- en tuinbouwraad. Claudine is voor de 2e maal kandidaat op de SVVO-lijst en zoekt een weg naar een sterke toekomst voor Oosterzele.

 Magalie Schotte (Oosterzele)

Magalie is beleidsmedewerker bij een Vlaamse ngo. Geboren te Geraardsbergen, bleef ze na haar studie moraalwetenschappen en ontwikkelingssamenwerking een tijdje 'plakken' in Gent. Sinds twee jaar woont ze samen met haar vriend en kersvers dochtertje in Oosterzele. Ze is er ondertussen actief in de GROS van Oosterzele, de wereldwinkel en de fairtradegemeentetrekkersgroep. Een aantal jaren geleden maakte ze deel uit van de WIP (Werkgroep Internationale Politiek) van Animo (de jongerenafdeling van de sp.a). De stap naar de SVVO lijst als sp.a-kandidate is dus een logische stap. Ze wil zich vooral inzetten op het domein van de internationale samenwerking. Ook een gemeente kan immers op dat vlak heel wat betekenen. Magalie: 'Samen gaan we voor een warm Oosterzele dat kansen geeft aan hen die het moeilijker hebben in de samenleving, hier maar ook in het Zuiden'.

 Brecht Ranschaert (Balegem)

Brecht Ranschaert woont in Balegem, samen met zijn Moortseelse vriendin Inge Wood en haar zoontje Senne. Hij is kennismanager aan de Erasmushogeschool in Brussel. Hij studeerde Politieke Wetenschappen aan de UGent en verrichtte aan de Hogeschool Gent onderzoek naar organisatie en gebruik van ICT bij lokale besturen. Hij werkte bovendien bij het Blue Note Records Festival, De Standaard en Radio Klara. Zijn culturele gedrevenheid zet hij in voor de SVVO in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize, die o.m. het nieuwe Gemeenschapscentrum in Oosterzele beheert.

Brecht is als sp.a-lid vrijzinnig, progressief en sociaal geëngageerd. Net als veel jonge gezinnen in Oosterzele komt hij uit een stedelijke omgeving, maar dompelt hij zich nu met veel plezier onder in de landelijke sfeer. Brecht wil zich inzetten voor een gedurfd cultuurbeleid , dat ruimte biedt aan de lokale verenigingen maar ook over de grenzen van de gemeente heen kijkt. Verder is efficiëntie in bestuur en administratie een van zijn stokpaardjes. Brecht neemt tevens deel aan de provincieraadsverkiezingen voor sp.a op plaats 6.

 Jan Bogaert (Balegem)

Jan is sinds de opstart van SVVO in 2000 de stille, drijvende kracht achter het pluralistisch kartel, waar hij nog steeds voorzitter van is. Jan is papa van Jana en Dieter en woont in 'het klooster' van Balegem. Hij is momenteel directeur-generaal op Justitie, bevoegd voor personeel en organisatie. Jan is tevens voorzitter van beheerscomité van Empreva, de preventie- en arbeidsgeneeskundepijler voor de ganse federale overheid, binnen Volksgezondheid.Tevoren was hij directeur-generaal op Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In Oosterzele is Jan momenteel OCMW-raadslid en lid van de huisvestingscommissie en de zorgraad. Hij is sociaal en gedreven. Hij komt voor het eerst op en gaat voluit voor een innoverend beleid binnen Oosterzele ten bate van het welzijn van elkeen.

 Claudine Bovijn-Aelbrecht (Balegem)

Sinds haar huwelijk met Patrick Bovijn woont Claudine in Balegem. Ze is mama van Eveline Bovijn en jarenlang het luisterend oor voor vele Balegemnaren als uitbaatser van voetballokaal ‘Café De Molendam’ in Balegem. Momenteel werkt ze als bediende op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Claudine is iemand waar iedereen steeds op kan rekenen, altijd bereid om een handje toe te steken. Als nieuwe kandidate wil Claudine zich opnieuw inzetten voor haar dorpsgenoten en politiek dichter bij de mensen brengen. Ze zet de stap naar de lokale politiek bewust. Samen zorgen voor een goed leven in Oosterzele, voor iedereen, dat is voor Claudine ‘nummer één’.

 Jurgen De Cock (Balegem)

Jurgen De Cock uit Balegem is technisch en commercieel vertegenwoordiger bij een internationale aluminium-onderneming. Maar ook sinds jongsaf een actieveling in Oosterzele. Hij kent het Oosterzeelse voetbalwereldje door en door want hij startte zijn voetbalcarrière bij KVV Windeke om deze vervolgens na 20 jaar te beëindigen bij KVV Balegem. Vandaag shot hij nog graag een balletje bij zaalvoetbalploeg “Galacticos”, die hij een aantal jaar geleden oprichtte met een aantal vrienden. Hij is daarnaast een dierenliefhebber en was ook jaren lid van Jongenschiro Balegem, de Sint-Martinus-ruiters, maar kan al evengoed genieten van een frisse pint met vrienden in een Oosterzeelse kroeg.

 Jurgen staat gekend als een positieve creatieveling in denken en handelen. 'Duidelijkheid en rechtvaardigheid zijn dan ook belangrijke waarden voor mij.' Hij wil mee werk maken om het sportbeleid te hertekenen, vanuit een mensgerichte en sociale aanpak.

 Ann De Brouwer (Landskouter)

Ann uit Landskouter neemt plaats 20 voor zich. Ann is getrouwd met Bert Neirynck en mama van Bartel en Delfien. Ze is gemeenteraadslid en beroepshalve lektor criminologie en rechtsvakken aan de Hogeschool Gent, waar ze ook vakgroepvoorzitter sociale wetenschappen is. In Landskouter is ze o.m. actief als bestuurslid van KVLV Landskouter. Ann heeft ook ‘roots’ als leidster in de scouts van Scheldewindeke en is de schoondochter van Dr. Neirynck. Ze wil zich verdienstelijk maken in de ocmw-werking vanuit een sociaal bewogen visie op de maatschappij.

 Guy De Smet (Scheldewindeke)

Op 21 staat Guy De Smet uit Scheldewindeke, gemeenteraadslid sinds 2000 en voorzitter van Open Vld Oosterzele. Guy is gehuwd met Sonia Van Heddegem en gepensioneerd ambtenaar bij het Ministerie van financiën. Hij is o.m. politieraadslid en lid van de gemeentelijke budgetcommissie en houdt mee de gemeentelijke financiën in het oog. Balegemnaren kennen Guy ongetwijfeld nog als voormalig voorzitter van KVV Balegem.

 Geert Van Grembergen (Balegem)

Geert is beroepshalve afdelingssecretaris van de Liberale mutualiteit. Hij is gehuwd met Ingrid Carette en papa van Robbe. Geert zetelt reeds 12 jaar in de gemeenteraad en is ook lid van de verkeerscommissie, lid van de zorgraad en bestuurslid van Open VLD kanton Merelbeke. Geert zet zich dagelijks in voor alle Oosterzelenaren die op hem beroep doen.

 Luc Verbanck (Gijzenzele)

Lijstduwer is Luc Verbanck. Luc is gewezen burgemeester van Oosterzele en reeds 24 jaar politiek actief in de gemeente. Hij is gehuwd met Vroni Van Hoorde en papa van 2 zonen. Hij is als gepensioneerd leraar lichamelijke opvoeding een fervent sportbeoefenaar, gewezen jeugdtrainer bij o.a. KAA Gent en Standaard Wetteren. Maar Luc verdiept zich ook heel graag in de gemeentelijke financiën. Hij is een actief commissielid en volgt de materies financiën, verkeer, politie van heel nabij op. Deze ancien wil als lijstduwer de hele ploeg ten volle steunen om de absolute CD&V-meerderheid te helpen breken.

Meer info op www.svvo.be.

Op de foto:

Vooraan: Linda Broeckaert-Cornelis (13), Claudine Batsleer (14), Carine Schamp (2) en Magalie Schotte (15).

Midden: Claudine Bovijn-Aelbrecht (18), Pascal Fermon (3), Marjolein De Spiegeleire (4), Els François (8), Filip Michiels (lijsttrekker), Luc Verbanck (lijstduwer), Guy De Smet (21), Ann Neirynck-De Brouwer (20) en Veerle Versteirt (10).

Achteraan: Ruben De Gusseme (9), Mariette Hertegonne-Roggeman (12), Brecht Ranschaert (16), Lieven De Corte (6), Erna Roegiers-Tondeleir (5), Nicole Robbens-DeBacquer (7), Jan Bogaert (17), Geert Van Grembergen (22), Daniël Minnaert (11) en Jurgen De Cock (19).

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio