Netwerk tegen Armoede bestaat 10 jaar

Netwerk tegen Armoede bestaat 10 jaar Foto: LDD

Wetteren - Tien jaar geleden werd met het armoedecreet een historische stap gezet richting participatie van mensen in armoede in het Vlaamse beleid. Meteen werd ook het Netwerk tegen Armoede (voluit het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen) opgericht. Volgens de organisatie is er echter weinig reden tot gejuich.

'Een op de tien Vlamingen leeft in armoede, een cijfer dat al jaren stagneert. De kinderarmoede is in tien jaar tijd zelfs verdubbeld en ligt nu ook op bijna 10 procent’.

De Vlaamse regering riep armoedebestrijding uit als absolute topprioriteit, zegt het netwerk. Vandaag is die belofte echter nog veel te weinig in concrete maatregelen omgezet, klaagt de organisatie.

‘De deadline voor 43.000 extra sociale woningen is verschoven van 2020 naar 2023. De huurpremie is er ondertussen, maar alleen voor wie al vijf jaar wacht op een sociale woning. We blijven wachten op budget voor versterking en uitbreiding van de wijkgezondheidscentra en de automatische toekenning van de schooltoelage is doorgeschoven naar schooljaar 2014-2015 en dus naar de volgende Vlaamse regering.’

Conclusie, aldus de organisatie: ‘De tiende verjaardag van het Armoededecreet biedt weinig reden tot vieren’.

Het Netwerk tegen Armoede en zijn verenigingen willen daarom een kritische luis in de pels blijven van het beleid, zowel lokaal als Vlaams. ‘Het is meer dan nodig.’ 

Er was ook een panelgesprek - vanuit vragen van mensen in armoede - met Maggie De Block (Open VLD), Mie Branders (PVDA), Cindy Franssen (CD&V), Liesbeth Homans (N-VA), Ingrid Lieten (SP-A) en Mieke Vogels (Groen).


Lucia De Dycker, voorzitster PWO: 'PWO Wetteren bestaat reeds 15 jaar en is sinds 2011 erkend bij het Vlaams netwerk als vereniging waar armen het woord nemen. Het PWO werk beleidsmatig in Wetteren, geeft meermaals aan dat de lokale besturen meer hun best moeten doen om naar mensen in armoede te luisteren en samen rond de tafel te zitten.

Na 4 jaar onderhandelen is er sinds 2011 de Wetterse vrijetijdspas. Een positief gevolg voor velen die zich geen kaartje voor de Warande of cultuurcentrum kunnen permitteren. Toch moeten wij kritisch opvolgen.

Eind 2011 startte het project lokale kinderarmoede door aanzet vanuit het PWO met lokale actoren in Wetteren. Jammer maar ook in deze kan je het resultaat niet positief noemen.
De sociale kruidenier werd overgenomen door het lokaal beleid en wordt gedegradeerd tot een voedselbank. Mensen worden ontvangen in een garage, de warmte en de gezelligheid is ver te zoeken. Armoedebestrijding is meer dan voedselpakketten verdelen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio