De raad van het OCMW komt samen op 7 april

Deinze - Op dinsdag 7 april om 19.30 u komt de raad van het OCMW. De agenda.

OPENBARE ZITTING

 I. Proces-verbaal openbare zitting raad 3 maart 2009.

II. Kwaliteitszorg.
      1. Rusthuis: jaarverslag 2008 en kwaliteitsplanning 2009, met inbegrip
          van de animatie.
      2. Lokaal dienstencentrum Elfdorpen: jaarverslag 2008 en kwaliteitsplan-
           ning 2009.

III.Bestuursorganen.
      Reglement toekenning eretitel gewezen OCMW-raadsleden.

IV. Domus Donza.
       Projectwoning Legestraat 15/16: eindbeslissing van de VMSW over de
       gunning van de opdracht.

V. Thuiszorg.
      1. Samenwerkingsovereenkomst met de dienst voor integrale thuiszorg
           "De Zon".
      2. Toetreding tot de SEL (samenwerking eerstelijnsgezondheidszorg) 
           zorgregio Gent.

VI. Mededelingen.

BESLOTEN ZITTING

VII.  Proces-verbaal besloten zitting raad 3 maart 2009.

VIII. Voorstel van Ethias tot regeling van een arbeidsongeval met blijvend letsel
           in hoofde van een halftijdse poetshulp thuisdiensten.

IX.    Bekrachtiging voorlopige beslissingen van de voorzitter.

X.     Mededelingen.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio