Actie platteland: help mee en verbeter je streek

Deinze - Oproep voor kortetermijnprojecten voor en door lokale verenigingen, scholen, ondernemers en besturen.

Project Schelde-Leie.

Het Schelde-Leie project kwam er in 2008 op vraag van een aantal gemeenten.
Het plattelandsproject situeert zich tussen Leie en Schelde, op grondgebied van de stad Deinze en de gemeenten De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zingem en Zulte.

Plattelandsprojecten of gebiedsgerichte projecten moeten groeien van onderuit via samenwerking, inspraak en participatie van diverse bestuurlijke en maatschappelijke actoren.

Kortetermijnprojecten

In 2009 worden voor het eerst middelen (50.000 euro) vrijgemaakt vanuit het kabinet van plattelandsbeleid, voor het indienen van projectvoorstellen die op korte termijn te realiseren zijn.
De minister van plattelandsbeleid wil op deze manier lokale initiatieven ondersteunen van betrokken burgers, ondernemingen, scholen of verenigingen
in het kader van de ontwikkeling van het gebied tussen Leie en Schelde.

De periode waarin je jouw project(en) kan indienen (dat tot de helft kan gefinancierd worden en dit met een maximum van 2.500 euro cofinanciering)
loopt tot 15 oktober 2009.

De uitvoering van het project moet gebeuren in 2010.

Projecten moeten iets betekenen voor de inwoners van de regio Schelde-Leie en zijn bij voorkeur gemeentegrensoverschrijdend. Ze moeten ook kaderen binnen 1 of meerdere van volgende thema’s:
- trage wegen,
- cultuurhistorische elementen,
- lokale sport- en recreatieinfrastructuur
- en communicatie.

Het aanvraagformulier en andere informatie (reglement en selectiecriteria)
kan je vinden op de website: www.vlm.be (Zie agenda).
Je kan ook vragen om de documenten op te sturen.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Projectsecretariaat Schelde-Leie – VLM Oost-Vlaanderen
Caroline Simoens Tel: 09/244.85.41 - caroline.simoens@vlm.be

Sarah Steyaert Tel: 09/248.56.37 - Sarah.steyaert@vlm.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio