275-jarig bestaan van de Confrerie H. Barbara in Deinze

Deinze - Naar aanleiding van het 275-jarig bestaan van de Confrerie is de H. Mis van 11 uur, in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze, speciaal opgeluisterd geworden door het Parochiaal Zangkoor 'Cantate Domino Deinze' onder leiding van dirigent Gertjan Scheir.

Een stukje geschiedenis van de Confrerie:

De eerste (deken) voorzitter en mede-oprichter is in 1734 Frans Wyme "tresorier" van de stad Deinze.

Hij wordt in 1748 opgevolgd door Pieter De Gruyter. Hij hoorde in 1734 ook tot de mede-oprichters.
Op de foto de huidige bestuursploeg van de Confrerie.

Derde in de rij voorzitters is Leo Verbeke. Over zijn ambtsperiode is niets meer geweten, noch over de datum van aantreden, noch over het einde van zijn voorzitterschap.

Pieter-Jan Van Risseghem is voorzitter omstreeks 1898. Wanneer hij aantrad kon niet achterhaald worden. Hij is de vader van de latere Deinse burgemeester Karel Jozef Van Risseghem.

In 1899 wordt hij opgevolgd door Camiel Bekaert die gedurende een periode van 39 jaar voorzitter zal blijven. Hij was reeds bestuurslid sinds 1880. Hij overlijdt in 1938 en is de grootvader van de huidige schatbewaarder Fernand Bekaert.

Volgens de statuten wordt in 1938 Constant Van De Walle opvolger.
" Maar om zijn groote nederigheid en om zijn groote ouderdom weigert hij de erepost te aanvaarden ". Zo vermeldt het jaarverslag 1938.

De opvolging wordt uiteindelijk verzekerd door Oscar Notte, reeds bestuurslid sedert 1919. Hij zal de leiding van de Confrerie waarnemen van 1938 tot 1967.

Bij zijn overlijden in 1967 wordt Cyriel Heyerick met algemeenheid van stemmen aangesteld tot nieuwe voorzitter. Hij nam reeds een paar jaar het ondervoorzitterschap waar. Hij neemt in 1975 ontslag wegens zijn hoge leeftijd. Cyriel is de vader van huidig ondervoorzitter Antoine.

Jozef Taeymans neemt "voorlopig" de leiding op zich in 1975. Hij zal op post blijven tot 1985. Niettegenstaande zijn hoge leeftijd (96 jaar) is de ere-voorzitter nog steeds een belangrijke schakel in de werking van de Confrerie.

In 1985 wordt de huidige bestuursploeg, onder leiding van Daniel Naessens geïnstalleerd.

____________

De misviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk begon met een processie van achteraan in de kerk. Deken Rudy in gezelschap van proost Omer De Saert en diaken Johan Van Wassenhove samen met niet minder dan negen misdienaars en begeleid door de leden van de Confrerie.
Namens het stadsbestuur was burgemeester Jacques De Ruyck aanwezig en ook toekomstig schepen Bart Van Thuyne en raadslid Geert Decaluwé.

Voorzitter Naessen gaf voor de aanvang van de H. Mis de betekenis van de Confrerie van de H. Barbara.

De misviering was zeer intens en sfeervol mede door het koor Cantate Domino dat de viering opluisterde.

Op het einde van de viering was er de traditionele processie op het feest van de H. Barbara. De leden vergezelden met hun lantaarns deken Rudy met het Heilig Sacrament tijdens de rondgang in de kerk.

Daarna zorgde deken Rudy voor de verrassing want niemand minder dan Sint-Niklaas zelf kwam de kerk binnen.
De heilige man deelde snoepjes uit aan de vele aanwezigen kinderen.

Daarna volgde een aangename receptie in de kerk.
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio