Gemeentelijke belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Deinze - Er wordt een gemeentelijke heffing op leegstaande gebouwen en woningen ingevoerd. De gewestelijke belasting is opgeheven, waardoor de stad geen opcentiemen meer kan heffen.

De belasting bedraagt :


- 1.100 euro voor volledig gebouw of woonhuis;
- 90 euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in 
  het kamerdecreet van 04-02-1997 en latere wijzigingen;
- 330 euro voor elk overig gebouw of woning.

Er was een tussenkomst van Freya Dhondt en ik citeer:

De meerderheid heeft blijkbaar het recente rapport van de burgemeester goed gelezen. In dat artikel stelt onze fractie immers duidelijk dat een invoering van de gemeentelijke belasting op leegstand en verkrotting aangewezen lijkt.

Het klinkt misschien vreemd dat onze fractie een belastingsverhoging goedkeurt of zelfs stimuleert maar gemeenten en steden moeten elke vorm van verkrotting en leegstand hard aanpakken en bestrijden.

En niet alleen omwille van het straatbeeld en het onveiligheidsgevoel maar voor kansarmen en daklozen is het onbegrijpelijk dat woningen blijven leegstaan, terwijl zij net erg veel moeite hebben om een betaalbare en voldoende kwalitatieve woning te vinden.

Iedereen keurde het voorstel goed.

In de gemeenteraad waren afwezig of verontschuldigd: schepen Gaby Van De Moortele, Philip Beirnaert, Pieter Van Steenkiste en Sophie De Baere.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio