Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Deinze - Er wordt vanaf 1 januari 2010 t.e.m. 31 december 2013 een ingekohierde belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie geheven.

Openingsbelasting : eenmalige belasting vastgesteld op 6.000 euro en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of private bureau voor telecommunicatie. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

De jaarlijkse belasting : is vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie. Als refertedatum voor het vestigen van de belasting geldt 1 januari van het belastingjaar.
Raming 2010 : 4 nachtwinkels x 1.500 euro = 6.000 euro.

Er was een tussenkomst van Freya Dhondt en ik citeer:

Het vorige agendapunt konden we volledig steunen maar op dit punt zullen we neen stemmen. Wij zien immers het nut van dergelijke belasting niet in.

Onze fractie begrijpt perfect dat er iets gedaan moet worden aan de overlast die deze nachtwinkels met zich meebrengen maar via fiscaliteit worden de uitbaters van deze shops weggepest terwijl niet zij het probleem zijn.

De amokmakers zijn het probleem, niet de nachtwinkel. Het kan niet de bedoeling zijn om de problemen in de schoenen van een enkele handelaar te schuiven en deze als zondebok te bestempelen.

Overlast los je op door strengere maatregelen en straffen, door een goede rechtvaardige politieverordening, en niet door een belasting. We zijn er immers wel van overtuigd dat de bewoners echte oplossingen verdienen om hun buurt leefbaarder te maken en daar moet het stadsbestuur en de politie voor zorgen, maar niet via deze weg.

We stellen ons bovendien de vraag waarom enkel de nachtwinkels worden geviseerd. Drank en dergelijke kunnen eveneens worden aangekocht in cafés, frituren, pitabars en gewone supermarkten -die tijdens de weekends ook tot 20-21h open zijn. Deze zouden, in uw visie, die niet de onze is, dan eigenlijk op dezelfde manier moeten worden belast.

De echte reden lijkt voor ons de ontradende factor, Deinze wil er geen nachtwin- kels meer bij. Waarom is deze nieuwe belasting anders plots nodig?

Het bestuur faalt hier bovendien opnieuw op het punt ‘communicatie en inspraak’. Het overleg met deze mensen zal immers pas gebeuren nadat het agendapunt is goedgekeurd. Dit vinden wij niet logisch. We vragen ons bovendien ook af waarom er niet eerst een politieverordening wordt opgemaakt. Deze zou ons kunnen aantonen of een dergelijke belasting wel nodig is.

Omtrent deze kwestie werd ook het advies gevraagd van de Lokale Raad voor Economie, maar dit wordt niet vermeld en ontbreekt bovendien – andermaal – in het dossier. Dit dossier zou beter uitgesteld worden. Kortom, onze fractie is tegen deze belasting omdat dit volgens ons het probleem ten gronde niet zal opgelost raken en je de uitbaters van de nachtwinkels gaat viseren, terwijl niet zij het probleem zijn.

Een korte tussenkomst van Annick Versraete die van oordeel is dat dergelijke winkels moeten aangepakt worden met het nemen van sancties en niet door een belasting.

Volgens schepen Lynda Minnens wacht men hiervoor op een wetswijziging om dit toe te passen.

De stemming:
Sp.a SamenvrDeinze: neen
Groen/Rood: neen
Vlaams Belang: ja
N.V.A.: ja
Open VLD: ja
CD&V: ja

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio