Ontwikkelingssamenwerking in Deinze

Ontwikkelingssamenwerking in Deinze

Foto: W.Ta

Deinze - Volgens Eerste schepen Jan Vermeulen zorgt de stad Deinze onrechtstreeks voor 150.000 euro steun. De stad Deinze maakt in 2010 een extra bedrag van € 11.000 vrij bovenop de jaarlijkse subsidies om allerhande initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen.

Daarmee zet de stad goede stappen in de richting van een volwaardig beleid rond internationale samenwerking. Maar de inspanning die de stad kan leveren is op vandaag nog verre van voldoende vindt eerste schepen Jan Vermeulen, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.

We beschikken over een budget van ongeveer € 40.000 voor allerhande initiatieven. Dat alles genereert op zich ongeveer € 150.000 effectieve hulp in het buitenland. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de 11-11-11 actie. Die leverde in Deinze in 2009 € 15.500 op.

De Deinse verenigingen of ontwikkelingswerkers die in het buitenland (niet-EU) kunnen op een basissubsidie rekenen. Dit ondersteunt hun werk ter plaatse in Deinze. Daarnaast kunnen ook projectsubsidies worden aangevraagd. Hiervoor heeft de stad € 15000 veil. Per Project kent de stad subsidies van € 1000 toe. Dit gebeurt op advies van de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamen- werking). Het is hierbij belangrijk om te weten dat je met € 1.000 veel kan doen in ontwikkelingslanden.

De steun aan Deinse organisaties of organisaties die in Deinze actief zijn betekent ook voor hen een extra stimulans. Zo spaarde vzw Acres of Hope liefst € 50.000 bijeen om een school te bouwen in Liberia, dankzij vele kleinschalige projecten die in de streek rond Deinze werden georganiseerd. “Onze hulp genereert dus extra bedragen en fondsen”, stelt schepen Jan Vermeulen. Bovendien weten de Deinzenaars ook waar hun geld terecht komt.

Ook op het gebied van sensibilisatie wordt de GROS beter ondersteun in 2010. Het jaarlijkse evenement Grossomundo dat plaatsvindt in de maand november kan opnieuw op financiële ondersteuning rekenen. Daarnaast zal de stad een ambtenaar aanduiden die de GROS zal ondersteunen. Op die manier kan er ook verder gewerkt worden aan een convenant, kan Deinze een echte Fair Trade stad worden en kan de opvolging en ondersteuning van de GROS worden geoptimaliseerd.

“Thans zetten onze leden zich op vrijwillige basis in. Er worden ernstige adviezen gegeven en heus niet alle projecten worden door de GROS aanvaardt”, stelt Jan Vermeulen. “De GROS is een van de jongste adviesraden in Deinze en werkt bijzonder hard en goed onder leiding van Peter Parmentier”.

Deinze ontvangt ook graag de ontwikkelingswerkers die komen getuigen over hun werk in het buitenland. Op termijn zal de stad een stedenband moeten aangaan met een land in het Zuiden, willen we een volwaardig convenant met de Vlaamse Overheid kunnen afsluiten. Daarnaast moet de noodhulp die we voorzien worden omgebouwd tot een stedelijk noodfonds. “Het is beter de gelden op te sparen tot onze inbreng een verschil kan maken”, besluit Jan Vermeulen.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio