Gemeenteraad van 25 maart 2010

Deinze - Yannic Demeyer is de opvolger van de ontslagnemende Christof Roos in de gemeenteraad.

Raadslid Philippe Beirnaert was afwezig en verontschuldigd.

De eerste punten van deze gemeenteraad waren van administratieve aard.

Eerst was er kennisname van het ontslag van raadslid Christof Roos. Onmiddellijk volgde het onderzoek van de geloofsbrieven. De eerste opvolger in de raad op de lijst van Open VLD was Philip Beirnaert maar aangezien deze reeds zetelt in de raad was het de volgende die in aanmerking kwam.

Dat was Mevr. Nadine Minne. Per brief van 8 maart 2010 heeft zij echter schriftelijk afstand gedaan van haar mandaat.

Hierdoor kwam Mevr. Yannick Demeyer als derde opvolger in aanmerking.
De geloofsbrieven van Yannick Demeyer werden door de raad aangenomen.

Voorzitter Bruno Dhaenens nodigde haar uit voor het afleggen van de eed:
' Ik zweer mijn ambt naar behoren te vervullen '.

Hierna volgde een applaus op alle banken.

Yannick gaf hierna een korte toelichting. Zeer zelfverzekerd legde zij vooral de nadruk op het te volgen sociaal- en jeugdbeleid. Deze vierendertig jarige dame is zeker een meerwaarde voor de gemeenteraad.

De meerderheid van de Open VLD-fractie in de gemeenteraad van Deinze zijn momenteel dames. Schepen Lynda Minnens, Annie Mervillie, Sophie De Baere en Yannick Demeyer overtreffen schepen De Mey, Bruno Dhaenens en Steven Vandeputte zolang Philip Beirnaert afwezig blijft.

De vertegenwoordiging van dames in de raad is nu opvallend geworden. Vooral op de banken van de opposite kan men ze ook terugvinden en bij CD&V.

Bij CD&V: Gerda Ginneberghe, Trees Van Hove en Conny De Spiegelaere.
Bij Sp.a SamenvrDeinze: Josiane Claerhout en Freija Dhondt.
Bij Groen/Rood: Annick Verstraete
Bij Vlaams Belang Marleen Reyniers.


De gemeenteraad bestaat nu uit 10 dames en 19 heren, wat nog steeds een duidelijk verschil uitmaakt.

VOORRANGLIJST VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN.

Volgnummer - Naam en voornaam - Anciënniteit van de raadsleden -
Aantal bekomen stemmen bij de recentste gemeenteraadsverkiezing

1 André Claeys zetelt van 05.01.1971 onafgebroken - 1580 stemmen
2 Jacques De Ruyck van 01.01.1977 onafgebroken - 2277 stemmen
3 Gabriël Van de Moortele 01.01.1989 onafgebroken - 1498 stemmen
4 Lynda Minnens 01.01.1989 onafgebroken - 1150 stemmen
5 Tony De Kimpe 24.01.1991 onafgebroken - 526 stemmen
6 Geert Decaluwé van 1989-1994 dan van- 1995 - 28.01.1999 -
01.01.2001 onafgebroken - 1119 stemmen
7 Jan Vermeulen van 01.01.1995 onafgebroken - 2102 stemmen
8 Warnix Schelstraete van 01.01.1995 onafgebroken - 1593 stemmen
9 Annick Verstraete van 01.01.1995 onafgebroken - 911 stemmen
10 Philip Beirnaert van 01.01.1995 onafgebroken - 476 stemmen
11 Norbert De Mey van 01.01.2001 onafgebroken - 1165 stemmen
12 Bart Van Thuyne van 01.01.2001 onafgebroken - 1032 stemmen
13 Bruno Dhaenens van 01.01.2001 onafgebroken 1030 - stemmen
14 Sophie De Baere van 01.01.2001 onafgebroken - 918 stemmen
15 Gerda Ginneberge van 01.01.2001 onafgebroken - 904 stemmen
16 Stroobandt Dirk van 1995-2000 en van02.01.2007 - 632 stemmen
17 Van de Putte Steven van 26.08.1999-2000-van 02.01.2007 - 710 stemmen
18 Marc De Schrijver van 24.08.2006 onafgebroken - 880 stemmen
19 Van Hove Marie-Thérèse van 02.01.2007 - 1093 stemmen
20 De Neve Tony van 02.01.2007 - 927 stemmen
21 Depreitere Marc van 02.01.2007 - 889 stemmen
22 Goeminne Luc van 02.01.2007 - 858 stemmen
23 Mervillie Annie van 02.01.2007 - 595 stemmen
24 Claerhout Josiane van 02.01.2007 - 498 stemmen
25 Dhondt Freija van 02.01.2007 - 449 stemmen
26 Bekaert Willy van 02.01.2007 - 383 stemmen
27 Reyniers Marleen van 22.11.2007 - 231 stemmen
28 Van Steenkiste Pieter van 22.01.2009 - 801 stemmen
29 Demeyer Yannic van 25.03.2010 - 569 stemmen

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio