Deinze in 3D met CD&V

Deinze in 3D met CD&V

Foto: CD&V

Deinze - 'Dromen, Durven, Deinze. Ga voor een toekomst, jouw toekomst, in 3D,' zeggen ze bij de Deinse CD&V..

Dromen

Burgemeester Jan Vermeulen:
" Yes, we have a dream. Wij dromen van een stad waarin iedereen gelukkig is, waar het aangenaam wonen is. {Iedereen inbegrepen} is de slogan van CD&V nationaal.

In Deinze is dit geen ijdel begrip. Wij dromen ervan dat iedereen, ook jij, zich in onze stad thuis voelt, zich ten volle kan ontplooien en ontspannen. Waar alle wensen en behoeften worden ingevuld. Waarin welzijn en welvaart op de eerste plaats staan. Een stad zonder problemen op het vlak van mobiliteit en criminaliteit. Met iedereen bedoelen we werkelijk iedereen. Jong en oud, man of vrouw, zonder onderscheid in rang of stand…. Kinderen vinden er de gepaste opvang en kunnen zich naar hun eigen interesses en mogelijkheden ontwikkelen, zowel op creatief als op sportief vlak. Gezinnen, en ook alleenstaanden, vinden er een thuis. Ze kunnen er rustig en veilig wonen en vinden een waaier aan mogelijkheden om te shoppen, te sporten of zich te ontspannen."

Schepen Bart Van Thuyne en OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere:
"Onze stad kent geen werkloosheid of sociale problemen. En indien er zich toch problemen voordien is er een professioneel sociaal vangnet om hen bij te staan. Voor onze senioren is er voldoende aangepaste huisvesting, en zijn er tal van mogelijkheden om hun oude dag zinvol in te vullen. CD&V Deinze droomt samen met alle inwoners. Samen kijken we met vertrouwen naar de toekomst " .

Durven

Ere-burgemeester Jacques De Ruyck:
"CD&V Deinze is ook realistisch. In de voorbije legislaturen hebben we al heel wat van onze dromen gerealiseerd. Onze dromen blijven de leidraad voor toekomstgericht beleid. Toch moeten we rekening houden met de hedendaagse werkelijkheid. De aanbevelingen en verordeningen van de overkoepelende overheden, zowel op Europees als op nationaal vlak, eisen een doorgedreven en professionele aanpak met een verantwoord gebruik van de voorziene middelen. CD&V Deinze beseft dat er nog heel wat werk is. Bij voorbeeld op het vlak van mobiliteit loopt letterlijk niet alles op wieltjes.
Deinze wordt geconfronteerd met een aantal verkeersaders die de stad doorkruisen. Reken daarbij de twee waterwegen met een beperkt aantal bruggen en twee drukke spoorlijnen. Iedereen beseft dat mobiliteit geen gemakkelijk item is. Ook hier dringt een professionele aanpak zich op. Een ervaren mobiliteitsbureau is nu aan het onder zoeken waar de meeste problemen zich voordoen en wat de best mogelijke oplossingen zijn. Onze ligging in de buurt van de E 17 kan er voor zorgen dat criminelen Deinze aantrekkelijk zouden vinden. Wij kiezen voor preventie naar de inwoners toe en een doorgedreven ontmoedigingpolitiek, onder meer via de ondersteuning van de buurtinformatienetwerken. CD&V Deinze wil verder werken aan de stadskernvernieuwing. Het centrum moet een aantrekkingspool worden voor iedereen. Met de modernisering van onze academies, sportzalen, diensten- en ontmoetingscentra… worden de ontplooiingsmogelijkheden van iedereen aangesproken. De winkels en horecazaken moeten alle kansen krijgen".

Schepen Tony De Neve:
"Vernieuwing van de dorpskernen van de verschillende deelgemeenten, de stationsbuurt, de verdere uitbouw van het stadsbos, het aanleggen van fiets- en wandelpaden… zijn maar een kleine greep uit onze plannen. CD&V Deinze durft met een dynamisch team al deze zaken verder aanpakken".

Deinze

Schepen Gerda Ginneberghe:
"Deinze is geen grootstad zoals Gent of Antwerpen. Wij hebben niet hun grootschalige mogelijkheden, maar ook hun typische problemen niet. Deinze is ook geen klein plattelandsdorp. Deinze is een kleine, maar mooie centrumstad aan de Leie. CD&V wil de typische karakteristieken van de stad beklemtonen. Met respect voor het historisch erfgoed, maar met een positieve kijk op de toekomst.

Schepen Trees Van Hove:
"Enerzijds moet aandacht geschonken worden aan de centrumfunctie van Deinze voor de Leiestreek met tal van economische en culturele activiteiten. Daartoe dient het centrum gemakkelijk bereikbaar te zijn. Met de auto, maar ook met de fiets of het openbaar vervoer. Anderzijds schenkt CD&V Deinze ook aandacht aan de specifieke kenmerken van onze deelgemeenten. Iedere deelgemeente heeft het recht zijn eigen karakter te benadrukken en te ontwikkelen. CD&V wil in het beleid respect hebben voor alle inwoners uit alle deelgemeenten. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. De nieuwe communicatiemiddelen bieden de kans om op een snelle en doelgerichte manier te informeren. Dit is professioneel en toekomstgericht werken".

Burgemeester Jan Vermeulen besluit:
"Deinze is daarom meer dan een begrip. Het is voor CD&V een werkwoord naar de toekomst toe. Dromen, Durven, Deinze. Ga voor een toekomst, jouw toekomst, in 3D".

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2012

1 VERMEULEN Jan

2 DE SPIEGELAERE Conny

3 VAN THUYNE Bart

4 VAN BRAECKEL-VAN HOVE Trees

5 DE NEVE Tony

6 DEPREITERE Marc

7 DE SCHRIJVER Marc

8 COCQUYT-LANDUYT Sofie

9 DE REU Rutger

10 VAN CROMBRUGGHE-VAN LEERNE Carlos

11 DOBBELAERE Laurette

12 STANS Mickel

13 STEYAERT Karen

14 DEBEURME Stephanie

15 TACK Lieven

16 VAN HUFFEL Cinthia

17 ELHAOUARI Elmahdi (Mady)

18 LAENEN Magda

19 VAN DE CASTEELE Celine

20 ROBERTI Adrien

21 VANDERBRUGGHEN Nele

22 VANDENBOGAERDE Carine

23 HERMAN Elsy

24 MOREELS-NIJS An

25 DE RHO KRISTOF

26 DE KETELAERE Willy

27 VAN STEENKISTE Pieter

28 VERTRIEST-GINNEBERGE Gerda

29 DE RUYCK Jacques
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio