Gemeenteraad op donderdag 29 september 2012

Gemeenteraad op donderdag 29 september 2012

Foto: apk

Deinze - De gemeenteraad komt samen op donderdag 27 september om 19 uur 30 in de raadzaal van het stadhuis. Er is een commissievergadering voorzien op maandag 24 september om 18 uur 30 in de raadzaal.

AGENDA
OPENBARE ZITTING

1. Afsluiting eindrekening stadsontvanger Leo Pardon

2. Toekennen eretitel stadsontvanger

3. Kennisname rapport financieel beheerder betreffende artikel 165 van het
    gemeentedecreet op datum van 30 juni 2012

4. Kennisname rapport financieel beheerder betreffende artikel 166 van het
    gemeentedecreet op datum van 30 juni 2012

5. Kennisname en goedkeuring van de dringende uitgaven ten gevolge de brand in de
    Laakmeershoeve d.d. 19-06-2012 - conform artikel 157 van het gemeentedecreet

6. Toekennen subsidie aan de vereniging "Vinkt mei 1940 - waartoe de mens in staat is"
    voor de realisatie van de Reflectieruimte Vinkt

7. Bekrachtigen besluit van het schepencollege n.a.v. aanstellen vertegenwoordiger in de 
    buitengewone algemene vergadering IMWV van 12-09-2012

8. Aanvullend verkeersreglement inzake de Veldstraat

9. Invoeren zone 30 in het centrum van Deinze

10. Goedkeuren algemeen politiereglement Deinze-Zulte - wijziging

11. Aanvullend verkeersreglement inzake de Poelstraat - opheffen

12. Brandweer - politiereglement - uniformisering zonale reglementen - aanpassing 
       reglement publiek toegankelijke inrichtingen

13. Brandweer : overeenkomst zonale uitrukprocedure zone centrum in het kader van de
       snelste adequate hulpverlening (SAH)

14. Verkavelingsaanvraag t.h.v. Dulakkerweg - vaststellen voorwaarden + goedkeuren tracé        wegenis

15. Koepelmodule 44011/1B met module 1B betreffende de opmaak of bijsturing van een
       gemeentelijk mobiliteitsplan - goedkeuring

16. Plaatsen van afscherming Antoon Van Paryspad - goedkeuring ontwerp,
       lastvoorwaarden en gunningswijze

17. Aanleggen dienstweg t.b.v. woningen Kaleshoek 1 t.e.m. 15 - goedkeuren principe 
       gratis grondafstand + machtiging college tot aanstellen landmeter

18. Toegangsweg woningen Pijpekerrestraat 4 - 6 - goedkeuren principe gratis
       grondafstand + machtiging college tot aanstellen landmeter

19. Straatnaamgeving "Lucien Buyssestraat"

20. Aanpassingen huishoudelijk reglement De Brieltuin

21. Goedkeuring reglement werkingssubsidie ouderraden

22. Personeelsformatie gemeente- en brandweerpersoneel - 1ste wijziging

23. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - 3e wijziging
 

GEHEIME ZITTING

24. Vaststellen wervingsreserve brandweerman - ambulancier

25. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans : tijdelijke aanstelling van
       doorlopende duur

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio