Leerkrachten betrokken bij grondige hervorming

Katholiek onderwijs sluit mogelijk één school

Katholiek onderwijs sluit mogelijk één school

De directeurs van de katholieke middelbare scholen in Ieper gaan nauw overleggen met de leerkrachten over de hervorming. pli Foto: © pli

IEPER - De katholieke scholengroep Onze-Lieve-Vrouw-van-Tuine wil het secundair onderwijs in Ieper grondig herstructureren. Mogelijk krimpt het aantal scholen in 2015 van vijf naar vier.

De structuur van de middelbare scholen van het katholieke onderwijsnet in Ieper wordt in 2015 grondig hervormd. Die hervorming dringt zich op omdat het aantal leerlingen gestaag aan het dalen is: van 4.000 in 2008, naar 3.500 vandaag en volgens schattingen tot 3.000 in 2017. Om de herstructurering in goede banen te leiden, lanceert de scholengroep drie mogelijke modellen. In twee van de drie modellen verdwijnt één van de vijf middelbare scholen: het Lyceum, het Sint-Vincentiuscollege, het VTI of één van de technische instituten Immaculata en Heilige Familie.

In het eerste model ontstaat een brede eerste graadsschool waar alle leerlingen van het eerste en tweede middelbaar terecht kunnen. In de andere vier campussen komen dan meer gerichte opleidingen voor de vier laatste jaren. Het tweede model gaat uit van vier volwaardige scholen, opgebouwd rond het concept van belangstellingsgebieden. Het derde model combineert beide ideeën.

In 2008 mislukte een eerste poging om de scholen te reorganiseren. Toen hadden de directies zelf een voorstel uitgewerkt, maar dat stuitte op zoveel verzet bij de leerkrachten, dat de plannen opgedoekt werden. Nu gaan ze heel wat voorzichtiger te werk. Ze dringen niets op, maar presenteren drie mogelijke modellen, die nu eerst uitvoerig besproken zullen worden in werkgroepen, waar ook de leerkrachten bij betrokken worden.

Open communicatie

Coördinerend directeur Guido Soufflet: 'We willen open communiceren over de plannen. Ook ouders en leerlingen werden via een brief geïnformeerd. Eind mei wordt beslist over het verdere verloop. De concrete invoering van de nieuwe structuur voorzien we vanaf 1 september 2015.'

De leerkrachten zijn alvast blij met de nieuwe aanpak. Leen Corneillie, leerkracht Lichamelijke Opvoeding in het college en Immaculata: 'Elk model heeft zijn voor- en nadelen. Het is alvast positief dat we nu mee mogen nadenken en dat we tijd hebben tot 2015.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio