Schepen, Mandel en wijkagent brengen fietsbezoek aan sociale wijken

'Probleemgezinnen kan je moeilijk verhuizen'

'Probleemgezinnen kan je moeilijk verhuizen'

Griet Coppé fietste samen met de wijkagent en mensen van De Mandel door enkele sociale wijken om alle klachten te aanhoren en te noteren. Stefaan Beel Foto: © STEFAAN BEEL

ROESELARE - Op zoek naar de kleine irritaties bij wijkbewoners nam schepen Griet Coppé de fiets ter hand. Met in haar zog gemeentelijke ambtenaren en sociale huisvestingsmaat- schappij De Mandel en de wijkagent. Leegstand en burenoverlast zijn de grootste wrevels.

Op de fiets doorkruisten personeelsleden van de stad, politie, De Mandel de Rodenbach- en Meiboomwijk. 'Om met eigen ogen de kleine irritaties van het sociale wonen vast te stellen', aldus eerste schepen Griet Coppé (CD&V). 'Ik hoor klachten, kleine wrevels, die nooit een punt vormen op een agenda maar het leven toch te veel verzuren. Door met de verschillende diensten samen de wijken te verkennen, weet iedereen meteen wat voor zijn of haar dienst de aandachtspunten zijn. Door gezamenlijk te werken, kunnen kleine irritaties sneller worden aangepakt.'

De buurtbewoners zijn niet te verlegen om hun grieven kenbaar te maken aan het gevolg. 'Met de fiets ben je nu eenmaal bereikbaarder dan met de wagen. Dat was ook het opzet van onze tocht. We moeten vaststellen dat er dingen zijn die beter kunnen in onze stad. Is dat iemands schuld? Nee. Een wijk of straat wordt gevormd door veel aspecten: de stad, de bouwheer, maar ook de bewoners.'

Onkruid in de goten

Aandachtspunten zijn onder andere de leegstand, woekerend groen en buren die voor overlast zorgen en zo de sfeer in de hele straat of wijk verpesten. 'Het onkruid in de goten blijkt voor wrevel te zorgen. Doordat er niet meer mag worden gesproeid, moeten alle goten worden geborsteld. De omschakeling van methode leidt tot enige vertraging', zegt Pieter Marichal van de groendienst. In Antwerpen en Oostende worden leefloners ingeschakeld voor het wegwerken van het onkruid.

De problemen en kleine ergernissen zijn telkens specifiek voor een straat of plein. Een tekort aan banken, te weinig parkeerplaats of een gebrek aan garages. Of rondslingerende reclamefolders en kranten. De voetpaden krijgen wel een voldoende, maar de renovaties van verschillende sociale woningen ligt moeilijker.

Hufterwijken

'De Rodenbach- en Meiboomwijk dateren uit de jaren '50 en '60. Grondige renovatie is echt wel aan de orde. We proberen dat telkens zo snel mogelijk te doen, door per woningblok te werken', aldus de schepen.

Ook probleemgezinnen kunnen de sfeer in een wijk grondig verpesten. 'Die kan je moeilijk verhuizen, want zo verhuis je ook de problemen. In Nederland bestaat er zoiets als hufterwijken, waar probleemfamilies samen worden gebracht. Het is nog maar de vraag of dat ook in Roeselare zou kunnen. Dergelijke situaties moeten zeker goed worden opgevolgd.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio