Hét argument van de partijvoorzitters

Waarom u moet gaan stemmen

Meer dan ooit vragen mensen zich af of ze op 13juni wel zullen gaan stemmen. Wij vroegen zeven partijvoorzitters naar hun beste argument om mogelijke thuisblijvers te overtuigen. Zelfs als die niet voor hen stemmen.

Jean-Marie Dedecker (LDD)

‘Stemmen is een democratisch recht. Voor dat recht zijn ooit mensen doodgeschoten. Ik ben niet voor stemplicht, maar mensen moeten het stemrecht gebruiken om hun leiders te kiezen. Voor politici zijn verkiezingen een examen. Het volk is de jury.'

Wouter Van Besien (Groen!)

‘Voor mij zijn er twee goede redenen om wel te gaan. Wie niet stemt, geeft de invloed die hij als kiezer heeft aan anderen. Dat is jammer. Bovendien is dit meer dan ooit het moment om een antwoord te geven op drie vragen. Conflict of dialoog? Sociale afbraak of eerlijk verdeelde lasten? Business as usual of vernieuwing?'

Alexander De Croo (Open VLD)

‘Dat mensen teleurgesteld zijn in de politiek, kan ik begrijpen. Dat is hun recht. Maar ze hebben ook het recht om te stemmen. Wie dat niet doet, komt niet voor in de verkiezingsgrafiekjes op tv. Nu krijgen we de kans om te zeggen hoe het wel moet. Iedere stem telt. Elke stem is als een regendruppel. Samen kunnen die een storm veroorzaken.'

Bruno Valkeniers (Vlaams Belang)

‘De politici die we nu kiezen, bepalen de komende vier jaar onze toekomst. Wie zegt dat hij zich niet met politiek bezighoudt, moet beseffen dat de politiek zich wel met hem/haar bezighoudt. Ga daarom stemmen, liefst op een partij die geen blanco cheques uitdeelt.'

Caroline Gennez (SP.A)

‘Het vertrouwen in de politiek is aangetast. Het land stond te lang stil. Dat is niet goed voor het imago van de Wetstraat. Maar deze stembusslag is belangrijker dan ooit. Nu gaan we beslissen over hervormingen voor de komende veertig à vijftig jaar. De mensen moeten ons nu zeggen wat écht telt.'

Bart De Wever (N-VA)

‘De democratie verdween toen Julius Caesar de republiek afschafte. Ze keerde pas min of meer terug met de Franse Revolutie. Wie zich niet met de politiek wil bemoeien, moet weten dat de politiek zich wel met hem/haar bemoeit. Als het resultaat dan niet goed is, heb je ook geen recht van spreken of klagen. Ik begrijp de emoties van mensen. Maar overstijg die, en volg de ratio.'

Marianne Thyssen (CD&V)

‘Er weerklinkt vandaag veel antipolitieke praat. Toch waren de voorbije drie jaar geen stilstand. We kenden 2,5jaar crisis, maar die is goed aangepakt. Dat zeggen ook diverse internationale instanties. Mensen moeten dus eens twee minuten goed nadenken. Ons land staat op een fundamenteel kruispunt. Welke richting gaan we uit? Het is van kapitaal belang dat mensen een bewuste keuze maken.'

Corrigeer

MEER NIEUWS