Komst familierechtbanken is de druppel

Vrederechter Jan Nolf stapt ontgoocheld op

© © STEFAAN BEEL

Jan Nolf, 25 jaar vrederechter in Roeselare, gaat vervroegd op pensioen. De man doet dat uit onvrede met justitie. De groeiende werklast, maar vooral de komst van de familierechtbank, vormde de spreekwoordelijke druppel.

Arne Vansteenkiste

Deze maand zetelt Jan Nolf (60) voor het laatst als vrederechter in Roeselare. 'Het hart van het vredegerecht is de familiale bemiddelingsrol. Die wordt mij helemaal ontnomen.' Normaal gezien oordeelt een vrederechter over familiekwesties. Maar vanaf 2013 nemen familierechtbanken die taak over. 'Dat is voor mij het sein om te stoppen', klinkt het bij de man.

'Vandaag kunnen mensen met familiale conflicten in 137 vredegerechten terecht. Binnenkort zullen dat nog een kleine dertig arrondissementshoofdzetels zijn, die later nog in aantal zullen verminderen. Uiteindelijk zal dat de burger vervreemden van justitie. Je zou evengoed een huisarts kunnen verbieden om nog een griep te behandelen', zegt Jan Nolf.

Grote werklast

Nolf uitte eerder al zijn ongenoegen over het gerechtelijk apparaat. Door de privatisering van het parkeerbeleid in Roeselare moest hij zich ook uitspreken over parkeerboetes. 'Daardoor mogen we per jaar in Roeselare 1.600 extra procedures verwachten. Ons vredegerecht beschikt over zes personeelsleden en die bijkomende werklast is niet draaglijk zonder extra mankracht', zei hij in maart al in

Het Nieuwsblad

.

Ook het uitblijven van een hoofdgriffier op de Roeselaarse vredegerecht zit Nolf hoog. In juli 2009 ging de hoofdgriffier op pensioen en nog steeds is er geen opvolger aangesteld. De teller op de website van het vredegerecht die Nolf zelf onderhoudt, duidt 754 dagen zonder hoofdgriffier aan.

'Kun je je voorstellen dat een bedrijf het twee jaar lang zonder algemeen directeur moet stellen? Dat is de vergelijkbare functie in het bedrijfsleven. De opvolging wordt bewust vertraagd om te besparen op personeelskosten. Het voorval is tekenend voor de gang van zaken bij justitie. Dit is geen stilstand. Justitie gaat achteruit', zegt hij.

Sabbatjaar

'Ik hoop dat mijn opvolging vlotter verloopt als ik eind deze maand op pensioen ga.' Tot er een nieuwe vrederechter wordt aangesteld, spreken plaatsvervangende vrederechters vonnissen uit over de meest dringende dossiers. 'Het vredegerecht ligt niet stil van zodra ik de deur achter me dicht doe.'

Nolf is er trots op dat hij in een derde van de zaken een minnelijke schikking kan treffen tussen de partijen. Tussen 1987 en 2010 vertienvoudigde het aantal oproepingen met minnelijke schikking, met een besparing aan gerechtskosten als gevolg. Het kostenplaatje verminderde met ruim 25.000 euro per maand.

'Ik neem afscheid met een tikkeltje spijt en een beheerste scheut boosheid. Ik was graag verdergegaan, maar niet aan deze voorwaarden. Ik weiger om rechter te zijn in een justitiefabriek. Wanneer de spelregels veranderen, verlaat ik het spel', aldus Nolf. De ex-vrederechter in spe last een sabbatjaar in. Hij belooft in ieder geval kritisch te blijven over justitie op zijn weblog

.

'Ik wens mijn opvolger veel inlevingsvermogen, geduld en verbeeldingskracht toe om oplossingen te zoeken die niet evident zijn, maar zorgen voor een win-winsituatie tussen beide partijen.'

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio