300 gezonde bomen bedreigd langs Havenlaan

Buurtbewoners ketenen zich vast aan bomen

Buurtbewoners ketenen zich vast aan bomen

Foto: © Matthias Vanheerentals

BRUSSEL - Buurtbewoners hebben actie gevoerd omdat 300 bomen dreigen gekapt te worden op de Havenlaan. Honderden mensen ketenden zich vast aan de bomen.

Het wijkcomité Maria-Christina uit Laken heeft een grote actie georganiseerd tegen de plannen om 300 platanen te kappen in het kader van de heraanleg van de Havenlaan. Honderden mensen hebben zich vastgeketend aan de bedreigde bomen. Het buurtcomité uitte al meerdere malen afkeuring over dit project, evenwel zonder resultaat.

'Het project is schadelijk voor het leefmilieu, want er worden 300 platanen omgehakt', zegt Wim Didelez van het wijkcomité. 'We verzetten ons tegen het kappen gezonde bomen in een buurt die al lijdt onder een schrijnend tekort aan groen.'

Kasseien

Het comité is er ook niet over te spreken dat honderdjarige kasseien baan moeten ruimen voor beton. 'Het project zoals het nu voorligt, is een keuze voor een stedelijke autosnelweg. We verkiezen een aanpassing van de Havenlaan met veilige, ruime en aangename trottoirs en fietspaden, maar ook met degelijke veilige oversteekplaatsen en een aangepaste verlichting.'

'Dit project werd enkele jaren geleden op maat van het distributiecentrum BILC gemaakt. Toen zouden honderden vrachtwagens door onze wijk rijden. Nu de inplanting van dit logistiek centrum niet meer aan de orde van de dag is, begrijpen we niet waarom de Brusselse regering de voorbijgestreefde plannen absoluut wil doordrukken.'

Logistiek

De plannen voor de heraanleg van de Havenlaan, het kappen van de bomen en het wegnemen van de kasseien gaan door. Dat maakte minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) afgelopen vrijdag duidelijk in het Brussels parlement. Er worden volgens haar wel nieuwe bomen aangeplant. Volgens de minister zijn in de laan nog steeds haven- en logistieke activiteiten gepland.

'Op het vlak van de mobiliteit, worden fietspaden en een aparte busstrook voorzien', zegt Grouwels. 'Verder worden de zebrapaden en voetpaden heraangelegd en beveiligd. De rijstroken worden gereorganiseerd. Door de invoering van een snelheidsbeperking en een nieuwe verharding wordt de geluidshinder teruggedrongen. Nieuwe aanplantingen, nieuw stadsmeubilair en nieuwe openbare verlichting zorgen er eveneens voor dat deze buurt gezelliger wordt.'

De heraanleg start in april. Het hele project kost 12.000.000 euro.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio