Unizo wil beter ondernemersklimaat in gemeenten

Unizo wil beter ondernemersklimaat in gemeenten

Foto: © Piet Lesage

IEPER - De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) Westhoek vraagt dat de gemeenten een ambtenaar voor economie aanstellen. Dat staat in de plannen van de organisatie, net één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

'Wie uiteindelijk verkozen zal worden, daar heeft de ondernemer weinig impact op, maar wat die verkozenen de volgende zes jaar van plan zijn, daar kan de ondernemer wel een grote invloed op hebben', stellen Petra Breyne en Erwin Van der Kelen van Unizo Westhoek.

'Unizo wil in de komende maanden in alle gemeenten van de Westhoek een aantal prioriteiten aankaarten. Daarom organiseren we in elke gemeente twee infovergaderingen voor ondernemers. Dat moet uitmonden in een aantal suggesties en voorstellen voor een goed ondernemersklimaat. Die voorstellen worden in januari volgend jaar aan de gemeentebesturen en de diverse partijen overgemaakt.'

Unizo pleit voor een ondernemersvriendelijk klimaat, waarbij bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen, veiligheid, dienstverlening en milieu belangrijk zijn.

'Ook pleit Unizo voor goed functionerende gemeenten met een bloeiend toerisme en sterke horeca, een actief handelsbeleid, werkgelegenheidsbeleid en woonbeleid. Daarnaast pleit Unizo voor de opmaak van een gemeentelijk economisch beleidsplan in alle gemeenten', zegt Petra Breyne.

Nog veel werk

Volgens Unizo Westhoek is er nog heel wat werk aan de winkel.

Nog maar acht van de achttien Westhoek-gemeenten hebben een ambtenaar bevoegd voor economie. Twaalf van de achttien Westhoek-gemeenten voldoen niet aan de ontvoogdingsvoorwaarden van de Vlaamse overheid om zelf vergunningen toe te kennen. Vier van de achttien Westhoek-gemeenten hebben geen stedenbouwkundig ambtenaar, volgens Unizo een noodzakelijk aanspreekpunt.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio