Bewoners tegen verdwijnen van 120 gratis parkeerplaatsen

Buren van Sionsite dienen bezwaarschrift in

Buren van Sionsite dienen bezwaarschrift in

Foto: © lvl

LIER - De bewoners van het Looks, die zo'n goede samenwerking met de stad hadden bij de heraanleg van hun wijk, hebben een bezwaarschrift ingediend bij de Gecoro. Ze kunnen zich niet vinden in het RUP dat de stad voorlopig heeft vastgesteld.

De bezwaren in de brief aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) tegen het ruimtelijk uitvoeringsproject Sion (RUP) hebben vooral te maken met verkeer en parkeren. 'We hebben absoluut geen problemen met de aanleg van de nieuwe wijk', benadrukt Dominic Van Oosterwyck, de voorzitter van de buurtwerking Het Looks. 'Integendeel, die zal een meerwaarde betekenen voor de stad. Maar op de nieuwe Sion-site komt een ondergrondse parking voor 290 voertuigen en al dat verkeer moet door de smalle straten van onze wijk. Als je bedenkt dat die pas is heraangelegd als een woonerf, waar voertuigen maar 20 kilometer per uur mogen rijden en ondergeschikt zijn aan voetgangers en fietsen, is het duidelijk dat het woonerfkarakter niet lang zal stand houden. Bovendien liggen langs die ontsluitingsweg een speelplein en de composthoop van de wijk.'

Johan Uyter Hoeven (vo-LK), die in de wijk woont, heeft het vooral moeilijk met de parkeerplaatsen die verdwijnen. 'Bij de heraanleg van Het Looks verdwenen 20 parkeerplaatsen', zegt hij. 'Die zouden gecompenseerd worden bij de heraanleg van de Sionsite en de voetgangers- en fietsbrug ter hoogte van de Hazenstraat, tussen wijk Het Looks en de Zaat. Maar alles samen verdwijnen er liefst 120parkeerplaatsen: buiten de 20 in onze eigen wijk ook nog eens 70 op Sion2 en 30 aan de Kunstacademie. Er zullen wel 70 plaatsen in de nieuwe ondergrondse parkeergarage verkocht worden voor prijzen tussen 10.000 en 20.000euro. Dat is veel te duur en zelfs dan nog onvoldoende. Alle bewonerskaarten zijn volgend jaar waardeloos.'

Dominic Van Oosterwyck geeft Uyter Hoeven overschot van gelijk. 'Wij deden zelf een aantal voostellen, waaronder een om ingang en uitgang van de ondergrondse Sionparking te scheiden. Dat zou al de helft minder verkeer opleveren. Maar we wachten nog steeds op de reactie van de stad.'

Schepen van Mobiliteit Jan Hermans (Lier&Ko) legt uit waarom de reactie op zich laat wachten.

'Hoewel deze problemen duidelijk met verkeer en openbare werken te maken hebben, valt een RUP onder de bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening. De stad antwoordt overigens niet op bezwaarschriften. Na het openbaar onderzoek worden die, samen met het door de stad voorlopig vastgesteld RUP, aan de hogere overheid doorgespeeld. Die houden daar dan eventueel rekening mee in de nieuwe plannen.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio