Viering 800 jaar Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Zusters Augustinessen vieren acht eeuwen zorg

Zusters Augustinessen vieren acht eeuwen zorg

De Zusters Augustinessen vieren hun 800-jarig jubileum. phk Foto: © PATRICK HOLDERBEKE

KORTRIJK - De zusters Augustinessen van Kortrijk vieren vandaag 800 jaar Onze-Lieve-Vrouwhos- pitaal. Acht eeuwen lang namen ze het in Kortrijk op voor de zieke mens.

Overste zuster Francisca is voorzitter van de vzw die heel wat Kortrijkse rusthuizen beheert. Zeshonderd mensen hangen rechtstreeks of onrechtstreeks van haar af, al wil ze dat niet op die manier uitgelegd hebben.

Patron van materniteit

Zuster Gertrude heeft in haar ziekenhuis honderden baby's zien ter wereld komen. Ze was de streng ogende patron van de materniteit. Alle andere zusters hadden eveneens een taak buiten het klooster. Allen waren hoofdverpleegster, een voorwaarde om als zuster in het Kortrijkse hospitaal aan de slag te kunnen. Zuster Francisca: 'Wij legden een vierde gelofte af: dat we arme en zieke mensen zouden dienen. Dat is sinds het ontstaan van onze congregatie niet veranderd.'

'In het begin ontfermden zowel mannen als vrouwen zich in het armenhospitaal over passanten. Het ziekenhuis lag immers buiten de stadsmuren. En als de stadspoorten dicht waren, kreeg het hospitaal heel wat mensen over de vloer. Wij hielpen mensen in nood. We leefden van giften', aldus zuster Francisca. 'Pas later verenigden een aantal vrouwen zich in een kloosterorde, die Margareta van Konstantinopel begiftigde zoals dat toen heette. Zeg maar dat zij de feitelijke stichter was. Dit was het allereerste ziekenhuis in de stad Kortrijk. Al moet je je daar geen ziekenhuis zoals vandaag bij voorstellen. Er waren een zaal voor de mannen en één voor de vrouwen, een dokter en een chirurg.'

'Zieken verzorgen was altijd onze hoofdbekommernis', maakt zuster Francisca duidelijk. 'Het OCMW van Kortrijk, dat ons kost en inwoon gaf, bepaalde mee hoeveel zusters onze congregatie mocht tellen. Dat aantal was berekend volgens het aantal ziekenhuisbedden. Onze groep bleef daarom vrij beperkt; tot maximum 37 zusters. Vandaag zijn we nog met 16 in Kortrijk. Niemand is nog actief in het ziekenhuis.'

'Onze jongste zuster is 66jaar', vervolgt zuster Francisca. 'Zuster Bernadette was de laatste die na de fusie van ons ziekenhuis met het AZ Groeninge stopte met werken. Sindsdien zijn we meer een communauteit. Maar we blijven vrijwilligerswerk doen. Er zijn helaas geen roepingen meer. Een verpleegster heeft vandaag een erg veeleisende job en meestal ook nog een gezinsleven. Wij konden al eens een praatje slaan, wat tijd spenderen aan de mensen.'

Bevoorrecht

'Wij doen nog altijd in stilte voort al vinden we ons bevoorrecht dat we in deze mooie gebouwen mogen wonen. Ze ademen geschiedenis. Eén van onze zusters zit in Congo, de rest is hier. Onder hen twee zusters die gek zijn van voetbal.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio