Tele-Onthaal noteert forse toename van senioren met zelfmoordgedachten

Familieruzies en overlijdens drijven ouderen tot wanhoop

Steeds meer zestigplussers kloppen aan bij Tele-Onthaal omdat ze kampen met zelfmoordgedachten. Vooral problemen met familieleden en partners en het verlies van dierbaren valt veel senioren zwaar.

In vergelijking met dezelfde periode twee jaar geleden kreeg Tele-Onthaal tussen mei en juli van dit jaar 12procent meer telefoontjes van zestigplussers, vaak alleenwonend, die overwegen uit het leven te stappen. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat vooral wrijvingen en verminderd contact met familieleden en partners senioren naar zelfdoding drijft. Dat staat voor 80procent van alle hulptelefoons. Daarnaast valt ook de opeenstapeling van overlijdens van dierbaren heel wat senioren zwaar, net zoals het ouder worden zelf en de vaak permanente zorgafhankelijk die daarmee gepaard gaat.

Kathleen Goovaerts van Tele-Onthaal houdt een dubbel gevoel over aan de cijferanalyse. ‘Het is positief dat ook ouderen hulp zoeken. Maar uit de bevraging blijkt ook dat de meeste zestigplussers met hun omgeving niet over hun gevoelens spreken. Op die manier wordt een gebrek aan eetlust, stiller worden en minder levenslust vaak niet toegeschreven aan negatieve gevoelens, maar wel aan het ouder worden op zich.'

Vuile was

Volgens Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog in het UZ Leuven, zetten meer ouderen de stap naar de professionele hulpverlening. ‘Maar het gaat dan vooral om zestigers. Uit de zelfdodingstatistieken blijkt dat vooral mannen ouder dan 75 een kwetsbare groep vormen. En precies die groep hanteert, vooral wanneer het over haar eigen problemen gaat, nog steeds het credo dat spreken zilver is, maar zwijgen goud.'

‘Over hun gevoelens praten beschouwen veel ouderen als de vuile was buiten hangen', zegt Van de Ven. Volgens hem is de samenleving zich te weinig bewust van de specifieke problemen van ouderen. ‘Huisartsen en thuisverpleegkundigen zouden alerter moeten zijn voor de psychische problemen zoals lusteloosheid en neerslachtigheid die achter vage lichamelijke klachten bij ouderen schuil gaan. Ook is er in de opleidingen te weinig aandacht voor hoe moet worden omgegaan met gevoelens van bitterheid en gekrenktheid bij veel ouderen die denken dat ze er niet meer toe doen', meent hij. ‘Maatregelen om beter om te gaan met de psychische problemen van ouderen zijn hoognodig, want ik ben ervan overtuigd dat door de vergrijzing van de bevolking het aantal zestigplussers dat kampt met suïcidale gedachten en ook effectief overgaat tot zelfdoding alleen maar zal toenemen.'

Zelfmoordlijn: 02-649.95.55 of www.zelfmoordlijn.be Tele-Onthaal: 106 of www.tele-onthaal.be

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees