,,Eerst wou ze scheiden, nu wil ze zijn erfenis''

Chris Van Tomme vecht al negen jaar voor nalatenschap van zijn broer

SLEIDINGE - ,,Mijn broer en zijn vrouw waren bij de notaris overeen gekomen dat ze wilden scheiden en dat ze niet konden erven van elkaar. Een paar dagen later pleegde hij zelfmoord. Nu wil zij toch erven, en dat blijf ik aanvechten'', zegt Chris Van Tomme.

Willy De Buck

Het Gentse hof van beroep buigt zich dezer dagen over een uitzonderlijke erfeniskwestie. De vraag aan de rechtbank is simpel, het antwoord is dat niet: wat moet er met de erfenis gebeuren als een van de partners overlijdt tussen het moment waarop ze een echtscheidingsakte met onderlinge toestemming (EOT) ondertekenen en het moment van de scheiding?

,,Mijn broer was overmand door problemen toen hij op 1december 1998 uit het leven stapte'', zegt Chris Van Tomme. ,,Zijn echtgenote had hem toen al verlaten. Vier dagen eerder hadden ze bij de notaris een echtscheidingsakte met onderlinge toestemming ondertekend. Daarin stond letterlijk dat ze met onmiddellijke ingang niet meer konden erven van elkaar. Maar de ex van mijn broer probeert nu de erfenis op te strijken.''

Negen jaar al buigen notarissen, advocaten en rechters zich over de vraag wie nu recht heeft op de erfenis van Boudewijn Van Tomme en al even lang probeert Chris Van Tomme om zijn uitdrukkelijke wens te laten respecteren. Hij verdiepte zich in het burgerlijk wetboek en het erfenisrecht, hij zocht naar de geest van de wet in de parlementaire besprekingen, hij won advies in bij notarissen en advocaten en hij pluisde honderden arresten van het Hof van Cassatie uit. ,,Ik moet er soms mee ophouden of ik ga eraan kapot'', zegt hij.

,,Spijtig genoeg bestaat er geen eensgezindheid over het moment waarop de bepalingen van de EOT-akte in werking treden'', zegt Van Tomme. ,,Is dat bij de ondertekening? Is dat bij de inschrijving op de griffie? Is dat bij de eerste verschijning voor de rechter? De meningen lopen daarover uiteen, maar in de EOT-akte staat wel dat ze meteen van kracht worden.''

Ook zijn advocaat Tijs Van Vinckt hamert op die verbintenis. ,,De rechtbank moet altijd nagaan wat de bedoeling is van de mensen die een akte ondertekenen'', zegt hij. ,,In dit geval bestaat daarover geen twijfel. Meneer Van Tomme en zijn ex gingen akkoord dat ze niet konden erven, als een van hen nog voor de definitieve scheiding zou overlijden. Dat hebben ze uit vrije wil papier gezet. Als men dit naast zich neerlegt, dan botst dat met mijn rechtvaardigheidsgevoel.''

Waardeloze wilsuiting

Volgens de advocaat van de tegenpartij is die wilsuiting waardeloos. ,,Het echtpaar had op dat moment het recht nog niet om dergelijke afspraken te maken'', klinkt het daar. ,,Dat kan pas bij de eerste verschijning voor de rechter, wanneer de echtscheiding effectief wordt. Meneer Van Tomme is overleden nog voor er bij de rechtbank een verzoek neergelegd werd, zodat er eigenlijk nooit een procedure tot echtscheiding gestart is.''

Chris Van Tomme: ,,Waarom zet een notaris dan zo'n passage in de EOT-akte, als ze geen uitwerking heeft? Daags na de dood van mijn broer heeft zijn ex aan de politie gezegd dat ze wilden scheiden. Ze ging akkoord dat ze niet kon erven. Ze kan daar toch niet zomaar op terugkomen omdat het haar plots financieel beter uitkomt?''

,Het arrest zal hoe dan ook school maken'', zegt advocaat Tijs Van Vinckt. ,,Ik heb de bestaande rechtspraak onderzocht en ik heb nergens een vergelijkbaar geval gevonden. Bij de familie Van Tomme gaat het om een zelfmoord, maar in een volgend geval kan het net zo goed gaan om een overlijden door een verkeersongeluk. Het leed van de familie is zo al erg genoeg. Een rechtsvacuüm maakt het alleen maar nodeloos erger.''

Het hof van beroep hakt de knoop door op 26april.Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees