Ademloos heeft plan voor mobiliteitsprobleem

Ademloos heeft plan voor mobiliteitsprobleem

Foto: © koen fasseur

ANTWERPEN - Ademloos heeft een nieuw voorstel om op korte termijn de verkeersproblematiek op te lossen. 'MUSAR' focust ook op de medische kant van verkeersoverlast.

De actiegroep Ademloos heeft binnen de Plan-MER-procedure voor de Oosterweelverbinding een nieuwe variant voorgesteld om op korte termijn iets te doen aan de verkeersellende in en rond Antwerpen. Het voorstel heet 'MUSAR', wat staat voor 'Medisch Urgentieplan Sanering Antwerpse Ring'.

Het plan moet niet alleen het fileleed verzachten, maar focust ook op de medische - en milieuproblemen die al het verkeer met zich meebrengen. 'Talloze wetenschappelijke studies wijzen op de gezondheidsgevaren van wonen naast veel verkeer', klinkt het bij Ademloos. 'Die kennis komt dan nog vaak van Vlaamse universiteiten. Wij zijn dus experts in deze materie, maar toch sluit de politiek er de ogen voor. Ook het Plan-MER schiet hierin tekort. Wij vragen om de jongste wetenschappelijke inzichten rond milieu en gezondheid mee te nemen in het millieueffectenrapport. In afwachting van een definitieve beslissing in het mobiliteitsdossier, leggen wij 'MUSAR' voor. Antwerpen kan geen tien jaar meer wachten op een oplossing.'

Met 'MUSAR' wil Ademloos het vrachtverkeer terugdringen met routeplanning en trajectheffing. Net zoals bij de werken aan de Ring in 2005 moet het verkeer worden ontmoedigd om de Ring op te rijden. 'Vandaag wordt ongewenst rijgedrag beloond en gewenst rijgedrag bestraft', sneert Wim Van Hees. 'Wie de Liefkenshoektunnel neemt, moet tol betalen, maar wie de Ring neemt, betaalt niets. 'MUSAR' biedt een oplossing op korte termijn. Op lange termijn steunen wij Meccano.'

StRaten-Generaal heeft binnen de Plan-MER drie varianten van haar Meccano ingediend. 'Wij zijn er zeker van dat ons tracé het haalt binnen het millieueffectenrapport', maakt Manu Claeys zich sterk.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio