Geen verlichting langs ringweg

EEKLO - Om de lichthinder te beperken komt er geen verlichting langs de zuidelijke ring tussen de Tieltsesteenweg en de Gentsesteenweg, behalve op de kruispunten. Over de aanleg van de ringweg wordt al meer dan dertig jaar gediscussieerd, maar woensdag keurde de provincieraad het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed dat de aanleg mogelijk moet maken.

‘Tegen dit dossier waren een vierhonderd bezwaarschriften ingediend', zei provincieraadslid Jan Fiers (Groen!) . ‘Een ringweg rond een stad is een heikele beslissing en is ingrijpend voor de gemeenschap. Het is de bedoeling om de leefbaarheid van de N9 in het centrum te herstellen. Eigenlijk had men beter eerst die doortocht leefbaarder gemaakt en daarna gekeken of die ringweg noodzakelijk is.'

Volgens gedeputeerde Marc De Buck is in dit dossier niet over één nacht ijs gegaan. ‘Er is grondig aan gewerkt en hierdoor zal het centrum van Eeklo leefbaarder worden. Het overgrote deel van de bevolking zit te wachten op de aanleg.'

Op drie neestemmen en een onthouding van Groen! na, keurden zestig raadsleden het plan goed.

De provincieraad volgde wel een aantal opmerkelijke adviezen. Zo wordt de lichthinder weggewerkt door langs de R43 geen verlichtingspunten te plaatsen, behalve ter hoogte van de kruispunten met het oog op de veiligheid. Daarnaast worden bijkomende groen- en geluidsschermen geplaatst. Voorts zijn er maatregelen rond waterbuffering, geluids- en groenbuffering en ontsluitingsmogelijkheden opgenomen.

De gemeente Zomergem reageert bij monde van provincieraadslid Luc Lampaert (CD&V) tevreden dat de ringweg niet op het grondgebied van Zomergem komt.

Het stadsbestuur van Eeklo is verheugd met de goedkeuring. Burgemeester Koen Loete (CD&V): ‘Dit is opnieuw een grote stap dichter bij de realisatie van de ring en de verkeersontlasting van het centrum. Het woord is nu aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philip Muyters om dit PRUP goed te keuren.'

(EMV, JVW)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio