Stad moet terrein aan Donkerstraat verkopen aan vorige eigenaar

Grasveld dreigt volgebouwd te worden met garages

phk Foto: © PATRICK HOLDERBEKE

MENEN - Het grasveld naast de parking op de hoek van de Donkerstraat en de Kortrijkstraat dreigt volgebouwd te worden met garages. De stad moet het terrein verkopen aan Johan Fournier, de voormalige eigenaar. ‘Ik wil dat het stadsbestuur er ook de gesloopte garages terug op bouwt', zegt Fournier

Bij de verkoop liet Johan Fournier in de notariële akte opnemen dat hij het voorkooprecht had op deze eigendom als de stad er binnen vijf jaar niets op bouwde. We zijn intussen ruim vijf jaar verder en op dit terrein is er nog altijd niets gebouwd. Fournier kan dus zijn eigendom terugkopen aan dezelfde prijs.

Opbrengsteigendom

Het stadsbestuur eiste dat Fournier de kosten voor de afbraak van de garages zou terugbetalen. Die is het daar niet mee eens. Integendeel, hij eist dat de stad de garages terug opbouwt. De rechtbank ging niet in op de eisen van het stadsbestuur noch op die van Fournier. ‘Ik ben het daarmee niet eens en ga in beroep', zegt Fournier. ‘Dat was een opbrengsteigendom. Ik wil die garages daar terug.'

Wij vroegen aan Ivan Vandekerkhove van het Autonoom Woonbedrijf waarom er niet sneller een projectontwikkelaar gezocht werd. ‘We zijn druk bezig geweest met het ombouwen van de tabaksfabriek in de Ieperstraat tot lofts. Men moet keuzes maken. Dat terrein is niet verloren. Het gaat maar over een deel van het terrein dat teruggaat naar de vorige eigenaar. De stad heeft met dit stuk grond een aardig spaarpotje voor de toekomst liggen', zei hij.

Dertig appartementen

Het stadsbestuur kocht van 2001 tot 2003 langs de Donkerstraat dertien meestal verkrotte woningen en een groot stuk grond met daarop 36 garages. Bedoeling was op dit terrein een mooi gebouw te zetten, een combinatie van winkels en woongelegenheden.

In januari 2003 werd het project voorgesteld. Toenmalig waarnemend burgemeester Karl Debuck had grootse plannen met het terrein. Er zouden een dertigtal woongelegenheden zouden komen in terrasbouw over vijf bouwlagen. De eerste contacten met aannemers waren al gelegd.

Maar het liep anders. ‘Monumenten en Landschappen keurde het concept af. Op dat ogenblik hadden we in het centrum van Menen parkeerruimte nodig omdat de Grote Markt tijdelijk onbruikbaar was door de verbouwing van het stadhuis. Vooral de handelaars waren vragende partij. We lieten dan op het eerste deel van dat stuk een parking aanleggen die nu nog altijd in gebruik is', zegt Ivan Vandekerkhove.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio