40 nieuwe woningen in wijk Ten Kouter

© © De Saedeleer Yvan

© © De Saedeleer Yvan

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Er komen volgend jaar veertig nieuwe woningen in de wijk Ten Kouter in Denderleeuw. De huidige bewoners moeten tijdelijk verhuizen want hun sociale woning wordt afgebroken.

PeterVandenBossche

In 2012 beginnen grondige vernieuwingswerken aan de woonwijk Ten Kouter in Denderleeuw. De bewoners zijn tijdens een infovergadering op de hoogte gebracht van grootschalige plannen.

‘De huidige woningen zijn nagenoeg onbewoonbaar geworden, voornamelijk door opstijgend vocht', legt OCMW-voorzitter Herman Janssens uit. ‘Tijdens de vorige legislatuur werd al een studiebureau aangeduid dat de opdracht kreeg om het kostenplaatje te berekenen van een grondige opknapbeurt van alle woningen. Uiteindelijk bleek de kostprijs zo hoog te liggen dat er beter naar een andere oplossing werd gezocht. Het huidige OCMW-bestuur heeft dan de knoop doorgehakt', aldus Janssens.

Er werd een akkoord bereikt met de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco. Die zorgt de komende jaren voor veertig nieuwe woongelegenheden, 28 voor senioren, 12 voor gezinnen. ‘Er zullen vier blokken van tien woonentiteiten worden gebouwd waarvan de woonkamers allemaal uitzicht bieden op het binnenplein van het erf', licht architect Johan De Wachter van Open&JDWA de plannen toe. ‘De slaapkamers bevinden zich aan de achterkant zodat de inkijk bij de buren tot het minimum wordt beperkt en hun privacy zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Alle woningen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en zijn onderhoudsvriendelijk opgevat. Er is een lift voor senioren en mogelijkheid tot een eigen tuintje en/of terras.'

Kandidaat-bewoners moeten zich bij de sociale bouwmaatschappij CV Dewaco-Werkerswelzijn op een wachtlijst inschrijven. ‘De toewijzing van de nieuwe woningen en de bepaling van de huurprijzen zal gebeuren volgens de gangbare sociale huisvestingsregels beschreven in het Sociaal Kaderbesluit', vertelt directeur Cathérine Vincent van CV Dewaco-Werkerswelzijn.

Momenteel staan er al veel huisjes leeg. Er zal gebouwd worden in drie fases. Dat betekent dat bewoners tijdelijk moet verhuizen naar een lege woning. Wanneer de nieuwbouw klaar is, kunnen de bewoners terugkeren.

Ook het OCMW heeft een gebouw op Ten Kouter. Voorlopig blijft dat open. Er wordt niet uitgesloten dat dit op termijn een andere bestemming krijgt. De OCMW-diensten verhuizen over enkele jaren immers naar het Dorpsplein.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus